Elias Hj Idris
Dari sekian banyak perjuangan yang dilakukan oleh ahli tasauf sepanjang masa, ada satu yang kita namakan jihad, iaitu mujahadatun-nafsi; berjuang melawan kemahuan-kemahuan yang tidak baik, yang tumbuh dalam diri setiap manusia. Bagaimana menentang dan membangkang segala kemajuan nafsu yang tidak baik?

Bagaimana manusia harus mensederhanakan nafsu dan syahwatnya?

Perlu diingat, manusia bukanlah namanya manusia jika tidak ada nafsu dan syahwatnya. Namun jika nafsu dan syahwat itu dituruti lebih banyak daripada yang sepatutnya, maka akan timbullah sifat kehaiwanan. Sifat haiwan ini cuma berlegar di sekitar kemahuan untuk makan, tidur dan seks. Kemudian dia akan makan, tidur dan begitulah seterusnya. Jadi mesti ada keseimbangan sekadar perlu dengan menolak yang selebihnya.

Inilah yang disebut dengan membersihkan hati daripada hawa nafsu dan syahwat. Apabila kedua-duanya telah tercapai, ada satu lagi rencana ilmu tasauf; iaitu membuka hijab lahir yang selalu mengurung atau membatasi pandangan-pandangan ruhani kita yang bisa tembus; yang sentiasa dapat melihat jauh ke hadapan, pada masa-masa di kemudian hari, melihat ke dalam kubur; melihat sampai ke padang mashsyar yang sangat luas selama 1,000 tahun itu dan kepada keadaan selepas itu pula.

Ini memerlukan pengikut tasauf membersihkan hati, membersihkan cita-cita, membersihkan fikiran supaya dapat dia membersihkan sekelian anggotanya daripada pekerjaan yang terlarang. Ini yang meminta setiap pencinta Tuhan itu memperbaiki segala sifatnya dan menambah tinggi nilai akhlak dan adatnya serta amal ibadatnya setiap hari; di samping semakin kuat dan erat hubungan fikiran dan cita-citanya akan Allah swt.

Apabila ini telah dapat dicapai sedikit demi sedikit, maka barulah sang manusia itu akan dapat naik ke kedudukan yang lebih besar. Dia sudah tidak lagi berada dalam keadaan melatih diri kerana kebiasaannya menjauhi hawa dan nafsu telah pun tercapai. Dia akan naik ke tahap yang lebih tinggi dengan memikirkan rahsia-rahsia Tuhan di seluruh alam ini.

Seterusnya, setelah ini pun dapat dicapai maka dia akan menaiki sebuah anak tangga lagi, yang sangat mulia dan berbahagialah buat mereka yang telah dapat sampai ke sana - iaitu mula memerhatikan kebesaran dan kemuliaan Allah swt, Pencipta seluruh alam ini. Dia mula melihat cahaya-cahaya kesucian Tuhan di mana sahaja dia hadapkan pandangannya. Di akhirnya, dia akan tenggelam dalam sinaran Ketuhanan Yang Maha Esa, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Gagah dan Maha Indah itu.

Ini membuatkan mata lahir dan mata hatinya sudah tidak akan mahu berpindah melihat atau memerhatikan segala yang lain daripada Allah. Sebab segala yang lain itu sudah dikira terlalu kecil, rendah dan kurang sekali nilainya.
0 Responses