Elias Hj Idris
Bahagian Pertama: Al-Muntahi (1)

1.  Ketahui olehmu hai Talib (pelajar) bahawa sabda Rasullulah saw :
"Barang siapa menilik kepada suatu, jika tidak dilihatnya Allah dalamnya, maka iaitu sia-sia".

Kata Ali (Saidina Ali):
"Tiada kulihat suatu melainkan kulihat Allah dalamnya".

Sabda Nabi;
"Barangsiapa mengenal dirinya, maka sanya mengenal akan Tuhannya".

2.  Erti mengenal Tuhan dan mengenal dirinya yakni:
"diri KUNTU KANZAN MAKHFIYYAN itu dirinya, dan semesta sekelian alam Ilmu Allah. Sama seperti sebiji (benih) dan pohon, pohonya dalam sebiji itu, sungguhpun tidak kelihatan, tetapi hukumnya ada dalam sebiji itu".

Kata Syeikh Junaid:
"Ada Allah dan tiada ada sertaNya suatu pun. Ia sekarang ini seperti AdaNya dahulu itu jua".

Kerana itu Ali berkata;
"Tiada kulihat sesuatu melainkan kulihat Allah dalamnya".

Bahagian kedua: Al-Muntahi (2)

3.  Tetapi jangan melihat seperti kain basah kerana kain lain, airnya lain. Allah SWT maha suci daripada demikian itu tamsilnya, tetapi jika ditamsilkan seperti laut dan ombak, harus seperti kata syair;

Yang laut itu laut jua pada sedia pertamanya,

Maka yang baru itu ombaknya dan sungainya,

Jangan mendindingi di kau segala rupa yang menyerupai dirinya,

Kerana dengan segala rupa itu dinding daripadanya.


Tetapi ombak beserta dengan laut Qadim, seperti kata; Laut itu Qadim, apabila berpalu, baru ombak namanya dikata, tetapi pada hakikatnya laut jua,… kerana laut dan ombak esa tiada dua.

Seperti Firman Allah;
"Allah dengan segala sesuatu meliputi".

Sabda Rasullulah saw;
"Aku daripada Allah, sekelian alam daripadaku".

Seperti matahari dengan cahayanya dengan panasnya; namanya tiga hakikatnya satu jua.

Seperti isyarat Rasullulah saw;
"barangsiap mengenal dirinya sanya mengenal akan Tuhannya".


4.  Adapun dirinya itu, sungguhpun beroleh nama dan rupa jua, hakikatnya rupanya dan namanya tiada. Seperti bayang-bayang dalam cermin; rupanya dan namanya ada hakikatnya tiada. Seperti sabda Rasullulah saw; Yang mukmin itu cermin samanya mukmin.

Ertinya, Nama Allah Mukmin, maka hambanya yang khas pun namanya mukmin. Jika demikian sama dengan Tuhannya, kerana hamba tidak bercerai dengan Tuhannya, dan Tuhan pun tidak bercerai dengan hambaNya.


Bahagian ketiga: Al-Muntahi (3)

5.  Seperti firman Allah SWT:
"IA itu serta kamu barang di mana ada kamu".

Dan lagi Firman Allah SWT:
"Jika orang tiga, melainkan IA jua keempatnya dengan mereka itu; dan jika ada lima (orang), melainkan IA keenamnya dengan mereka itu; dan tiada lebih dan tiada kurang daripada demikian itu malainkan IA jua serta mereka itu".

Seperti firman Allah SWT:
"Kami terlebih hampir kepadanya daripada urat leher yang kedua".

6.  Dengarkan hai Talib (pelajar) WA HUA MA AKUM (dan DIA beserta kamu), tiada di luar dan tiada di dalam, dan tiada di atas dan tiada di bawah, dan tiada di kiri dan tiada di kanan, seperti firman Allah SWT: IA jua yang Dahulu (Awal) dan IA jua yang Kemudian (Akhir) dan IA jua yang Nyata (Zahir) dan IA jua yang Tersembunyi (Batin).

Lagi pun tamsil seperti pohon kayu sepohon. Namanya (pohon) limau atau atau lain daripada (pohon) limau. Daunnya lain, dahannya lain, bunganya lain, buahnya lain, akarnya lain. Pada hakikatnya sekelian itu (pohon) limau jua. Sungguhpun namanya dan rupanya dan warnanya berbagai, hakikatnya esa jua.

Jikalau demikian hendaklah segala Arif (orang) mengenal Allah SWT seperti isyarat Rasullulah SAW:
"Barang siapa mengenal dirinya maka sanya mengenal Tuhannya".
   
Bahagian keempat: Al-Muntahi (4)

7.  Sebermula sabda Rasullulah SAW dengan diisyaratkan jua. Sungguhpun pada Syariat rupanya berbagai-bagai pada Hakikat Esa jua, seperti kata syair;

Bahawa ada kekasihku, tubuh dan nyawa rupanya jua,

Apa tubuh? Apa nyawa?…. sekelian alam pun rupanya jua;

Segala rupa yang baik dan erti yang suci itu pun rupanya jua,

Segala barang yang datang kepada penglihatanku itu pun rupanya jua.

Seperti firman Allah SWT :
"Barang ke mana mukamu kau hadapkan, maka di sana ada Dzat Allah". Tamsil, seperti susu dan minyak sapi, namanya dua, hakikatnya satu jua. Kesudahannya susu lenyap apabila ia diputar… minyak jua kekal sendirinya.

8.  Sesekali tidak bertukar seperti sabda Rasullulah SAW: Barangsiapa mengenal dirinya dengan fananya, bahawa sanya mengenal ia Tuhannya dan Baqalah ia dan serta Tuhannya.

Seperti mengetahui ruh dengan badan; Ruh muhit (hidup) pada badan pun tiada, dalam badan pun tiada, di luar badan pun tiada. Demikian lagi Tuhan; pada sekelian alam pun tiada, dalam alam pun tiada, di luar alam pun tiada. Seperti permata cincin dengan cahayanya, dalam permata pun tiada cahayanya, di luar permata pun tiada cahayanya.


Bahagian kelima: Al-Muntahi (5)

9.  Kerana itu kata Saidina Ali:
"Tiada ku lihat melainkan ku lihat Allah di dalamnya. Kata Mansur Hallaj, pun berkata dengan sangat berahinya: Ana al Hak (Akulah yang Sebenarnya. Maka kata sufi Yazid: Maha suci aku, siapa besar sebagai aku".

Maka kata syeikh Junaid:
"Tiada di dalam jubahku ini melainkan Allah. Maka kata Sayyid Nasimi: Bahawa Akulah Allah. Maka kata Maksudi: Dzat Allah yang Qadim, itulah dzat ku sekarang".

Dan kata Maulana Rumi:
"Alam ini belum, adaku adalah; Adam pun belum, adaku adalah; Suatupun belum, adaku berahikan Qadim ku jua".

Dan kata Sultan Asyikin Syeikh Ali Abul Wafa:
"Segala wujud itu WujudNya jangan kau sekutukan dengan yang lain; Apabila kau lihatNya bagiNya dengan dia, maka sujudlah engkau sana tiada berdosa".


Maka kata kitab Gulshan:
"Hai segala Islam, jika kau ketahui berhala apa,
Kau ketahui olehmu bahawa yang jalan itu pada menyembah berhala dikata.
Jika segala kafir daripada berhalanya itu dalalnya,
Mengapa maka pada agama itu jadi sesat".


(Peringatan: Kandungan kitab ini amat berat bagi pemikiran yang tidak faham, jangan membuat kesimpulan sendiri, mintalah kepada Allah dan rujuklah dengan Guru Mursyid untuk mendapatkan penjelasan.)
Elias Hj Idris
Oleh; musrights (TKO)


         Kalimah 'Allah' yang terbentuk di langit Labuan pada malam keputusan pru 2013

Muhammad s.a.w ada menyebut; "Aku, Ahmad tanpa mim"

Apabila dihuraikan: "Muhammad adalah Ahmad tanpa (huruf) mim (Ahad)".

Apabila dihuraikan lagi Muhammad itu alamnya 3;

Alam Muhammad;
~iaitu alam rendah... alam dunia.
~Alam Syahadah, iaitu alam nyata bagi Ahmad.
~Muhammad adalah zohirnya Ahmad..
~Muhammad boleh dilihat dengan mata zahir.
~Muhammad itu yang akhlaknya adalah yang terpuji
~Muhammad itu amat kenal dan 'arif dengan dirinya yang ghoib (Ahmad) itu.
~Muhammad itu amat kenal dan 'arif dengan dirinya yang Ahad itu.
~Muhammad tak berpisah... tak terpisah dengan Ahmad dan Ahad bahkan dia diri yang satu jua. Muhammad pun dia... Ahmad pun dia. Ahad pun dia juga.
~tanpa diri Muhammad... Ahmad tak zahir... Ahad tak zahir.

Alam Ahmad;
~iatu alam tinggi bagi Muhammad - alam yang ghoib tingginya bertingkat-tingkat.
~diri Ahmad ini adalah diri ghoibnya Muhammad... Muhammad itu zahirnya Ahmad.
~disebut-sebut alam Ahmad ini adalah Alam Roh.
~Ahmad itu adalah pernyataan bagi Ahad... Ahmad itu adalah sifat-Nya Ahad.

Alam Ahad;
~iaitu alam yang paling teratas... alam zat semata-mata.
~Ahad itu, Dia belum dizahir lagi akan sifat-Nya... belum dizahir lagi akan asma'-Nya... belum dizahir lagi akan af'al-Nya.
~Ahad menzahirkan sifat-Nya, asma'-Nya dan af'al-Nya... maka zahir itu ia akan alam-Nya Ahmad.

Jadi, untuk kita, merasai suasana seperti ini perlulah diikhtiarkan diri kita yang punya nama itu berusaha untuk menjadi Muhammad.

Muhammad s.a.w menyebutkan; "...syari'at itu perkataan-ku, tarikat itu perbuatanku; hakikat itu perlakuan-ku dan makrifat itu rahsia-ku"
Elias Hj Idris

Blogger Dashboard:

...pergi kat www.blogspot.com dan login ..masukkan email dan password tadi
Hairul Akmal


Blogger: Elias Hj Idris - all posts

...lepas tu .. terus nampak ada icon untuk add new article
atau click sini untuk tengok all posts http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2861894517347507801#allposts

Masalah sungguh bila kedua-dua 'menatang' ni hilang. 3 bulan tak dapat nak update blog ni. Sama seperti selalu Hairul Akmal la yang sedia menolong. TQ.
Elias Hj Idris

                                                               
                               Gambar hiasan: Sebelum adanya mazhab-mazhab dalam Islam

Pada saat bumi berumur delapan ribu tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi yang putih. Kemudian Allah swt menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirunnasar.

Allah swt berfirman kepadanya: "Hai, unggas Tabirunnasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan Kumatikan."

Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun, cara memakannya diatur: Pertama, sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka dimakannya hanya satu biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang. Oleh kerana begitu takutnya terhadap kematian, maka sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun. Namun, akhirnya, habislah jua biji-biji sawi itu.

Tabirunnasar pun akhirnya mati.

Setelah kematian tersebut, Allah swt menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, iaitu tujuh pulun orang lelaki. Namun tidak semua diciptakan sekaligus, melainkan satu persatu Allah swt menciptakannya. Apabila seorang meninggal, maka diciptakan pula lelaki yang lain. Masing-masing berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan seribu tahun pada masa sekarang.

Tatkala telah mati tujuh puluh lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin. “Dan Dia menciptakan jin dari nyala api”. (Q. S. 55:1 5). Sebahagian daripada jin-jin itu ada yang berkaki empat, berkaki dua, dan terbang. Kemudian Allah swt mengutuskan seorang yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan Allah swt mematikan kesemuanya.

Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Rupanya seperti binatang. Keluar dan dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anaknya dinamakan dengan Azazil.

Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah SWT seribu tahun lamanya dengan penuh taat. Setelah itu, Allah swt mengangkatnya ke langit pertama. Selama seribu tahun, di situ pun ia tekun beribadah. Allah swt lalu menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikam yang hijau.

Dengan izin-Nya jua maka terbanglah Azazil itu ke langit kedua. Seribu tahun lamanya pula ia beribadah di situ. Demikianlah, pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama seribu tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ketujuh.

Sementara itu, di bumi pada saat itu sudah ada penghuni lainnya, iaitu dari bangsa jin yang bernama Janna - 70,000 tahun lamanya sehingga lahir anak-cucunya. Kata ahli tafsir yang lain lapan belas ribu tahun mereka mendiami bumi, yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Maka Allah swt pun mematikan Janna.

Sebagai gantinya adalah penghuni yang bernama Banunal Janna. Ia mendiami bumi selama lapan belas ribu tahun lamanya. Ia juga dimatikan oleh Allah swt kemudiannya.

Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu kepada sekelian para malaikat selama tujuh ribu tahun lamanya dalam beribadah.

Hingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah swt, katanya: "Ya Tuhan-Ku tujuh ribu tahunlah hamba-Mu ini berbuat kebaikan pada-Mu dalam tujuh lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan oleh-Mu, hamba-Mu mohon hendak turun ke bawah ke langit keenam, berbuat kebaikan kepada-Mu."

"Pergilah engkau!", tegas Allah swt.

Turunlah Azazil atau Iblis itu bersama tujuh ratus malaikat pengiringnya ke langit keenam. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah swt agar diturunkan dia ke langit kelima pula. Di langit kelima pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikianlah seterusnya hingga sampailah mereka di langit dunia.

Di langit dunia, Azazil atau Iblis mengajukan suatu permohonan pula: "Ya Tuhanku, hamba-Mu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat. Bahwasanya hamba-Mu hendak beribadah kepada-Mu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Janna telah banyak berbuat kerosakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan ke hadirat-Mu di muka bumi itu."

Allah SWT pun mengabulkan permohonan Azazil itu dan diturunkanlah ia bersama tujuh ratus malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi, setelah sebelumnya Banunal Janna dimatikan kerana telah banyak berbuat kerosakan.

Setelah lapan ribu tahun lamanya beribadah, Iblis cuba mengemukakan ungkapan hatinya bahawa di muka bumi inilah ia begitu betahnya, dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah. Dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah swt.

Sampai pada satu waktu, Allah swt berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil, dengan firman-Nya;

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi". (Q.S. 2:30)

Mendengar firman tersebut Azazil (Iblis) menjadi berduka hati disebabkan dengkinya. Mereka (para malaikat) pun bertanya kepada Allah swt mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu.

"Adam namanya," jawab Allah swt.

Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau.”

Tuhan berfirman: ”Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui’". (Q.S. 2:30).