Elias Hj Idris
Hashim Othman Al-Maranji https://m.facebook.com/story.php...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh:  Hashim Al-Maranji

Jom kita amati ayat 60-62 Surah Al Ahzab (33). Ayat Allah merentas zaman sehingga kiamat. 3 sifat yang ada pada manusia sepanjang zaman boleh mewakili satu golongan atau 3 golongan secara berasingan...

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا (62) }

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang-orang mukmin, "Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan khabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), nescaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu) dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah."

Allah swt memerintahkan kepada Rasul-Nya agar memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman, khususnya isteri-isteri beliau dan anak-anak perempuannya — mengingat kemuliaan yang mereka miliki sebagai ahli bait Rasulullah Saw.— hendaknyalah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka berbeza dengan kaum wanita Jahiliah dan budak-budak wanita.

Jilbab ertinya kain yang dipakai di atas kerudung, menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakha'i, dan Ata Al-Khurrasani serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Dan kalau sekarang sama kedudukannya dengan kain sarung. Al-Jauhari mengatakan bahawa jilbab adalah kain penutup.

Seorang wanita Huzail mengatakan dalam bait syairnya ketika menangisi seseorang yang terbunuh:
تَمْشي النُّسور إِلَيْهِ وَهْيَ لاهيةٌ ... مَشْيَ العَذَارى عَلَيْهِنَّ الجَلابيبُ

"Burung-burung helang berjalan menuju ke arahnya dengan langkah-langkah yang acuh, sebagaimana jalannya para perawan yang memakai kain jilbab".
Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahawa Allah memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman apabila mereka keluar rumah untuk suatu keperluan, hendaklah mereka menutupi wajah mereka dimulai dari kepala mereka dengan kain jilbab dan hanya diperbolehkan menampakkan sebelah matanya sahaja.

Muhammad ibnu Sirin mengatakan bahawa ia pernah bertanya kepada Ubaidah As-Salmani tentang makna firman Allah Swt.: "Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." (Al-Ahzab: 59) Maka Ubaidah As-Salmani menutupi wajah dan mukanya, serta menampakkan mata kirinya (yakni memperagakannya).

Ikrimah mengatakan, hendaknya seorang wanita menutupi bahagian lehernya yang kelihatan dengan menurunkan jilbabnya untuk menutupinya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Az-Zahrani tentang catatan yang dikirim oleh Abdur Razzaq kepadanya, bahawa telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ibnu Khaisam, dari Safiyyah binti Syaibah, dari Ummu Salamah yang menceritakan bahawa ketika ayat ini diturunkan, iaitu firman-Nya: " Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." (Al-Ahzab: 59) Maka kaum wanita Ansar keluar seakan-akan di atas kepala masing-masing dari mereka ada burung gagaknya kerana sikap mereka yang tenang, sedangkan mereka memakai pakaian yang berwarna hitam.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Saleh, telah menceritakan kepadaku Al-Lais, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Yazid yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Az-Zuhri, "Apakah budak perempuan diharuskan memakai kerudung, baik dia telah bersuami atau pun belum?" Az-Zuhri menjawab, "Jika ia telah kahwin diharuskan memakai kerudung, dan dilarang baginya memakai jilbab, kerana makruh baginya menyerupakan diri dengan wanita-wanita merdeka yang memelihara kehormatannya."

Allah Swt. telah berfirman:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}
"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, "Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (Al-Ahzab: 59)

Telah diriwayatkan dari Sufyan As-Sauri. Ia pernah mengatakan bahawa tidak mengapa melihat perhiasan kaum wanita kafir zimmi. Dan sesungguhnya hal tersebut dilarang hanyalah kerana dikhuatiri menimbulkan fitnah, bukan kerana mereka wanita yang terhormat.
Sufyan mengatakan demikian dengan berdalilkan firman Allah swt.:
{وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ}
"Dan isteri-isteri orang mukmin". (Al-Ahzab: 59)

************
 Firman Allah Swt.:
{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}
"Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu." (Al-Ahzab: 59)

Yakni apabila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka dapat dikenal sebagai wanita-wanita yang merdeka, bukan budak, bukan pula wanita tanpa susila.

As-Saddi telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, "Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu". (Al-Ahzab: 59)

Bahawa dahulu kaum lelaki yang fasik dari kalangan penduduk Madinah gemar keluar di malam hari bila mana hari telah gelap. Mereka melepak di jalan-jalan Madinah dan suka mengganggu wanita yang keluar malam. Saat itu rumah penduduk Madinah kecil-kecil. Bila hari telah malam, kaum wanita yang hendak menunaikan hajatnya keluar, dan hal ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang fasik untuk mengganggunya. Tetapi apabila mereka melihat wanita yang keluar itu memakai jilbab, maka mereka berkata kepada teman-temannya, "Ini adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu." Dan apabila mereka melihat wanita yang tidak memakai jilbab, maka mereka berkata, "Ini adalah budak," lalu mereka mengganggunya.

Mujahid mengatakan bahawa makna ayat ialah hendaklah mereka memakai jilbab agar dikenal bahawa mereka adalah wanita-wanita merdeka, sehingga tidak ada seorang fasik pun yang mengganggunya atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadapnya.

************
Firman Allah Swt.:
{وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}
"Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 59)

Yakni terhadap dosa-dosa yang telah lalu di masa jahiliah, mengingat mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang etika ini.

Kemudian Allah Swt. berfirman, mengancam orang-orang munafik, iaitu mereka yang menampakkan keimanannya, sedangkan di dalam batin mereka menyimpan kekufuran:
{وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ}
"Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya". (Al-Ahzab: 60)

Menurut Ikrimah dan lain-lainnya, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah para penzina.
{وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ}
"Dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong di Madinah." (Al-Ahzab: 60)

Iaitu orang-orang yang mengatakan kepada Nabi dan kaum muslim, bahawa musuh dalam jumlah yang sangat besar akan datang menyerang dan sebentar lagi akan terjadi perang dahsyat, padahal berita itu dusta dan rekaan semata. Jika mereka tidak mahu berhenti dari melakukan perbuatan-perbuatan tersebut (mengganggu Nabi saw dan menyakitinya) dan tidak mahu kembali ke jalan yang benar,
{لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ}
"Nescaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka. (Al-Ahzab: 60)

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahawa makna yang dimaksud ialah Kami benar-benar akan menjadikanmu berkuasa atas mereka. Menurut Qatadah, sesungguhnya Kami akan perintahkan kamu untuk memerangi mereka. As-Saddi mengatakan bahawa sesungguhnya Kami memberikan pelajaran kepada mereka melaluimu.
{ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا} أَيْ: فِي الْمَدِينَةِ {إِلا قَلِيلا * مَلْعُونِينَ}
"Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat". (Al-Ahzab: 60-61)

Lafaz mal’unina berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan bagi mereka. Yakni masa tinggal mereka di Madinah sebentar lagi kerana dalam waktu yang dekat mereka akan diusir darinya dalam keadaan terlaknat, iaitu dijauhkan dari rahmat Allah.
{أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا}
"Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap." (Al-Ahzab-61)

Maksudnya, di mana pun mereka ditemukan, mereka ditangkap kerana hina dan jumlah mereka sedikit.
{وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا}
"Dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya". (Al-Ahzab: 61)

Kemudian Allah Swt. berfirman:
{سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ}
"Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu). (Al-Ahzab: 62)

Demikianlah ketetapan Allah terhadap orang-orang munafik. Apabila mereka tetap bersikap keras dengan kemunafikan dan kekafirannya serta tidak mau menghentikan perbuatannya, lalu kembali ke jalan yang benar, orang-orang yang beriman akan menguasai mereka dan mengalahkan mereka.
{وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا}
"Dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah." (Al-Ahzab: 62)

Yakni ketetapan Allah dalam hal ini tidak dapat diganti dan tidak pula dapat diubah.

Elias Hj Idris
Wahai lelaki, baca dan fahami dengan baik sebab-sebab kamu dilarang membuang sperma/air mani di merata-rata (melancap).

Teknologi perubatan selalu menaruh perhatian dalam menentukan, memonitoring dan meningkatkan kualiti air mani. Dan beberapa kajian mendapati fakta-fakta aneh yang terjadi pada air mani.
Dilaporkan oleh dari HealthMad, berikut beberapa fakta aneh Mengenai air mani:

1. Air mani dapat menyebabkan alergi

Walaupun jarang, tapi ada beberapa wanita yang alergi terhadap air mani. Secara perubatan keadaan ini disebut hipersensitiviti plasma mani manusia (seminal plasma hypersensitivity). Gejala yang ditimbulkan bergantung pada keadaan tubuh dan jumlah air mani yang masuk ke tubuh. Gejala seperti gatal, kemerahan, lepuh, bahkan kadang-kadang menyebabkan kesukaran bernafas.

2. Air mani dipercayai menjadi sumber tenaga yang berpotensi

Dari perspektif sosial budaya, air mani telah dikaitkan dengan sumber tenaga yang berpotensi dalam perubatan Cina dan teori Chi Kung. Menurut teori Chi Kung, tenaga dari tubuh dialihkan dan dipindahkan ke organ seksual selama ghairah seksual. Teori ini menunjukkan bahawa setelah mengeluarkan air mani, tenaga tertentu dari tubuh manusia juga sedang dikeluarkan. Hal ini menjelaskan mengapa orang merasa lemah selepas melepaskanny
 3. Mujarab dari penggunaan air mani
Dari wilayah Strickland-Bosavi, Papua New Guinea, suku Etoro berpendapat bahawa air mani memberikan kematangan seksual di antara kaum muda suku tersebut. Pada amalan masa lalu, kaum muda dari suku tersebut harus minum air mani ketua suku untuk mencapai kematangan seksual.

4. Rasa air mani bergantung kepada dari makanan yang dimakan lelaki

Rasa air mani berbeza-beza bergantung kepada makanan yang dimakan, kebersihan dan faktor luaran lain. Menurut Bodansky dalam bukunya yang berjudul To Bed or Not to Bed (2005), beberapa wanita menyukai rasa air mani tapi yang lain tidak demikian. Sebagai contoh, kafein dan daging merah membuat rasa air mani asam atau pahit.

5. Air mani sebagai ubat anti depresi wanita

Hal ini tidak terlalu mengejutkan, kerana air mani mengandungi beberapa hormon yang mengubah suasana hati, seperti testosteron, estrogen, hormon perangsang folikel, hormon luteinizing, prolaktin dan beberapa prostaglandin yang berbeza. Beberapa telah dikesan dalam darah wanita sejam setelah terkena air mani.

6. Air mani adalah nutrisi

Hasil kajian Johnson dan Everitt dalam bukunya Essential Reproduction (2000) mendedahkan bahawa air mani mengandungi kandungan nutrisi yang tinggi. Dalam ejakulasi khas (kira-kira satu sudu teh), air mani sudah mengandung 150 mg protein, 11 mg karbohidrat, 6 mg lemak, 3 mg kolesterol, 7 persen US AKG kalium, tembaga dan seng.

7. Air mani tidak akan pernah habisHal ini sangat wajar, kerana menurut para ahli lelaki hanya memerlukan masa sekurang-kurangnya 15 minit untuk menambah jumlah air
mani selepas ejakulasi.

Elias Hj Idris

RASULULLAH PESAN JANGAN KAHWINI 6 JENIS WANITA INI TAPI WANITA MACAM NI PALING RAMAI SEKARANG

Pesanan Rasulullah saw untuk kaum Lelaki: Jangan engkau kahwini wanita yang enam, jangan yang ananah, yang mananah, dan yang hananah dan jangan engkau kahwini yang hadaqah, yang basaqah dan yang syadaqah.

Rasulullah PESAN jangan KAHWINI 6 Jenis WANITA ini

1. Wanita Ananah:
Wanita yang banyak mengomen itu dan ini. Apa yang diberi atau dilakukan suami untuk rumah tangganya semua tidak kena dan tidak berpuas hati.

2. Wanita Mananah: Wanita begini yang menidakkan usaha dan jasa suami, sebaliknya mendabik dada dialah yang banyak berkorban untuk membangun rumah tangga. Dia suka mengungkit-ungkit apa yang dilakukan untuk kebaikan rumah tangga. Biasanya wanita ini bekerja atau berkedudukan tinggi dan bergaji besar.

3. Wanita Hananah: Menyatakan kasih sayangnya kepada suaminya yang lain, yang dikahwininya sebelum itu atau kepada anaknya dari suami yang lain dan wanita ini berangan-angan untuk mendapatkan suami yang lebih baik daripada suami yang sedia ada. Dalam kata lain wanita begini tidak bersyukur dengan jodohnya itu. Wanita begini mengkufuri nikmat perkahwinan. Dia juga merendahkan kebolehan dan kemampuan suaminya.

4. Wanita Hadaqah:
Wanita yang melemparkan pandangan dan matanya pada tiap sesuatu, lalu menyatakan keinginannya utk memiliki barang itu dan memaksa suaminya untuk membelinya selain itu wanita ini suka ikut nafsunya. Wanita sebegini memeningkan kepala lelaki. Dia tengok dan teringin apa saja yang dia mahu. Dia suka membandingkan dirinya dengan diri orang lain. Suka menunjuk-nujuk. Wanita inilah yang menjadikan suami dulu handsome sekarang sudah botak.

5. Wanita Basaqah: ada 2 makna;
Pertama, wanita sebegini yang suka bersolek dan menghiaskan diri. Dia menghias diri bukan untuk suaminya tetapi untuk ditunjuk-tujukkan kepada dunia. Suka melawa. Wangnya dihabiskan untuk membeli make-up, kasut dan barang kemas. Wanita begini juga suka dipuji-puji. Kalau dia kebetulan menjadi isteri orang ternama dan menjadi pula ketua dalam kumpulan itu, orang lain tidak boleh mengatasi dirinya.

Kedua, dia marah ketika makan dan tidak mahu makan kecuali sendirian dan diasingkan bahagiannya.

6. Wanita Syadaqah: Wanita yang banyak cakap, tidak menentu lagi bising. Kebecokan itu juga menyebabkan segala kerja yang dibuatnya tidak menjadi, hanya tukang sibuk dan komen saja.
Elias Hj Idris


Court of Appeal declares there are many similarities between his book and the movie, 'Bohsia: Jangan Pilih Jalan Hitam', in terms of plot, characters and message.
freemalaysiatoday.com

Tarikh 21 Mac, 2017 cukup bermakna dalam dunia penerbitan dan pencipta karya apabila Mahkamah Rayuan dengan keputusan sebulat suara (3-0) telah membenarkan tuntutan teman terhadap 3 penama (Syamsul Yusof, Yusof Haslam dan Skop Productions Sdn Bhd) yang didapati telah mencuri hasil karya "AKU BOHSIA" (terbitan Mac, 1995) melalui filem di bawah tajuk "BOHSIA: Jangan Pilih Jalan Hitam (ditayangkan kepada ramai 2009).

Sebelum itu, Januari, 2016 di Mahkamah Tinggi, Jalan Duta Pesuruhjaya Kehakiman telah memutuskan teman bersalah memfitnah ketiga-tiga penama tersebut melalui artikel dalam blog ini - http://ikanlepu.blogspot.my/2014/11/aku-bohsia-sebuah-karya-sastera-novel.html dan satu artikel lagi http://ikanlepu.blogspot.my/2014/11/pengarah-muda-filem-bakal-disaman.html dan dihukum denda RM100,000 beserta kos mahkamah RM40,000.

Keputusan hakim itu dibuat atas dasar bahawa hal bohsia dan mat rempit itu berkait dengan social problem, iaitu berkait dengan hal masyarakat, jadi ia tidak terikat dengan mana-mana akta hak cipta - bermakna teman TIDAK boleh menuntut hak ke atas hal masyarakat tersebut. Keputusan hakim itu benar.

Soalnya, dalam fail tuntutan kedua-dua isu tersebut tidak relevan dan tidak dikaitkan sama sekali. Apa yang kita maksudkan ialah persamaan-persamaan yang terdapat dalam filem dengan apa yang tersurat dalam novel berkenaan. Ada lebih 25 persamaan yang dikemukakan kepada mahkamah; i.e nama watak utama dalam filem ialah Tasya, sedangkan dalam novel "AKU BOHSIA", watak utamanya ialah Anne Natasha Nita. Malah ketika watak utama mat rempit filem, Mus memperkenalkan teman bohsianya, "Ni Tasya daripada Bangsar", sementara dalam novel Burt memperkenalkan Anne Natashanya itu dari "Jalan Bangsar". Ia hanya kebetulan, menurut kata big boss Skop Productions.

Jadi kes ini pun dibawa ke Mahkamah Rayuan untuk mendapat keadilan yang lebih telus dan diadili oleh tiga orang hakim agar hak dan keadilan itu dapat dicapai secara saksama. Alhamdulillah, kes ini telah menjadi sejarah dalam tuntutan hak cipta karya di negara ini apabila mahkamah membenarkan rayuan tersebut. Persamaan-persamaan itu telah dilihat, diteliti dan diadili dengan cermat oleh hakim-hakim berkenaan. Itulah dakwaan kita yang telah ditertawakan oleh banyak pihak sebelumnya, terutama peminat-peminat filem berkenaan; "Pakcik tu baru bangun daripada tidur ke?" kata mereka. Ada yang kata teman baru keluar dari gua dan paling sadis ada yang menuduh teman sebagai terlalu sengkek hingga sanggup mencipta isu untuk mencari duit!

Elias Hj Idris
Sudah sering kita mendengar bahawa solat adalah tiang agama.Solat adalah amalan paling pertama yang disoal oleh ALLAH di hari kiamat. Jika solat kita baik, maka baiklah amal perbuatan lainnya.Namun jika solat kita jelek,maka buruklah segala perbuatan yang kita jalani.

Sesekali kita perlu merenung, baikkah solat yang kita kerjakan? Suatu waktu kita perlu berfikir, apakah solat kita diterima di sisi-Nya? Dan seperti apa tanda-tanda orang yang diterima solatnya. Dalam hadis Qudsi disebut ada 5 tanda orang yang solatnya diterima.

Pertama
Dia yang merendahkan diri dengan solatnya kerana kebesaran ALLAH. Solat yang diterima adalah solat yang penuh dengan kerendahan diri terhadap kebesaran dan kekuasaan ALLAH SWT. Orang yang merendahkan diri akan mampu berasa khusyuk dalam hatinya. Jiwanya sedar dan mengerti dengan siapa dia saat itu sedang menghadap?

Oleh kerana itu, sebelum solat apa yang harus diperbetulkan terlebih dahulu adalah hati. Hati itu seperti pohon. Apabila dahannya rendang burung-burung pun senang hinggap di atasnya. Bila hati kita bercabang maka fikiran dan nafsu pun senang bermain di dalamnya.

Kedua
Orang yang tidak menyombongkan diri kepada makhluk ALLAH. Rasa tawadhu' dengan sendirinya menghilangkan sikap angkuh dan sombong kepada sesama makhluk. Kekuasaan yang ada di genggamannya tidak menyebabkan dirinya lupa daratan lalu berbuat sewenang-wenang kerana dia  sedar bahawa kekuasaan adalah amanat ALLAH.

Orang yang diterima solatnya adalah orang yang tidak menyombongkan dirinya kepada sesiapa pun. Meskipun d ia kaya, pandai dan berkuasa.

Ketiga
Orang yang tidak mengulangi maksiat kepada ALLAH. Dalam hidup, mungkin sekali kita pernah terjebak dalam kubangan dosa. Mungkin dulu ada di antara kita yang pernah menipu ataupun mencuri. Kenangilah perbuatan masa lalu itu sebelum solat. Lalu lakukan solat dengan hati taubat dan siap menghadap kepada-Nya.

Menangis dan mengemislah kepada ALLAH memohon keampunan terhadap gulungan ombak dosa seraya berucap "astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah" usai solat, dan jangan diulangi maksiat yang pernah dilakukan.

Keempat

Orang yang mengisi sebahagian daripada waktu siangnya dengan berzikir kepada ALLAH. Waktu bagi orang mukmim amatlah berharga. Sebahagian daripada detik-detiknya dia lalui dengan bersujud kepada ALLAH SWT.

Kelima

Orang yang menyanyangi orang miskin, orang yang dalam perjalanan, isteri yang ditinggalkan suami dan mengasihi orang yang menerima musibah. Solat yang dilakukan berbekas dalam kehidupan manusia yang berkasih-sayang antara satu sama lain.

Apabila kelima-lima ciri orang yang diterima solatnya ini telah dipenuhi, Maka kata ALLAH;

"Cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindunginya dengan kekuasaan-Ku. Aku perintahkan malaikat menjaganya. Aku jadikan cahaya dalam kegelapannya. Aku berikan ilmu terhadap ketidaktahuannya. Perumpamaannya dibandingkan dengan makhluk-Ku yang lain adalah seperti perumpamaan firdaus di syurga."