Elias Hj Idris
Kerabat Paloh
 
| Berkata Sheikh Abdul Qadir al Jilani lagi:

SEDARLAH DIRI SEBELUM TERLAMBAT!
Ayuhai orang yang menjauhkan diri dari Al Haq!
Ayuhai orang melarikan diri dari Syariat!
Ayuhai orang yang tidak mempedulikan agama!
Ayuhai penghuni bumi yang suka menurut
hawa nafsu!
Ayuhai orang yang menyembah Ghairullah!
Ayuhai orang yang melupan Allah!
Kamu sekalian tidak akan terlepas dari hukuman
Allah, Tuhan yang kuasaNya meliputi segala
sesuatu, dari yang sekecil kecilnya kepada yang
sebesar besarnya.
Datanglah dengan merendahkan diri kepada Allah.
Pohonlah rahmat daripadaNya. Mintalah segala
yang baik daripadaNya. BERTAUBATlah
kepadaNya, jika kamu telah berdosa. Ingatlah
dengan berZIKIR kepadanya. Sembahlah Dia
dengan khusyuk dan kerendahan diri. Nescaya
Dia akan memberikan kepada kamu segala apa
yang dicita citakan itu.
Semua itu mestilah dilakukan dengan penuh
ikhlas dengan membelakangi semua tuntutan
hawa nafsu kamu kerana hawa nafsu itu akan
menarik kamu jauh daripada Allah, sedang segala
urusan yang dibuat tidak menggantungkan
harapan kepada Allah, tentu akan gagal dan
runtuh, apabila Tuhan tidak merestuinya.

Lantaran itu hendaklah kamu sedar!
0 Responses