Elias Hj Idris
Stikermuslim

Ciri Hati yang sudah Mati
1. 'Tarkush shalah' -  Berani meninggalkan solat fardhu dengan sengaja.
2.  'Adzdzanbu bil farhi' - Tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa besar (QS 7:3).
3. 'Karhul Qur’an' -  Tidak mau membaca bahkan menjauh dengan ayat-ayat Al-Qur’an.
4. 'Hubbul ma’asyi' -  Terus menerus mengerjakan maksiat.
5.  'Asikhru' -  Sibuknya hanya mempergunjing dan buruk sangka, serta merasa dirinya selalu lebih suci.
6.  'Ghadbul ulamai' -  Sangat benci dengan nasihat baik dan ulama.
7.  'Qalbul hajari' -  Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, kuburan dan hari akhirat.
8.  'Himmatuhul bathni' -  Gilanya pada dunia tanpa peduli halal haram; yang penting kaya dan ternama.
10.  'Anaaniyyun' -  Tidak mau tau, “cuek” atau masa bodoh keadaan orang lain, saudara bahkan bisa jadi keluarganya sekalipun menderita.
11. 'Al intiqaam' -  Pendendam yang hebat.
12. 'Albukhlu' -  sangat pelit.
13.  'Ghadhbaanun' -  Cepat marah dek kerana keangkuhan dan dengki.
0 Responses