Elias Hj Idris
Oleh: awanbiru (TKO)


Pada pandangan saya langit pertama hanyalah kawasan atmosfera bumi (lapisan2nya terangkum dalam langit pertama). Ini berdasarkan dari beberapa asas.

1) Dari banyak ayat al Quran yg menyatakan turunnya hujan dari langit. Di antaranya;

"Demi langit yang mengandungi hujan"  -  At-Thaariq: 11

"...dan awan yang mengandung hujan "  -  Adz-Dzariyat: 2

Ayat-ayat di atas menunjukkan awan seolah-olah berada dalam kawasan langit. Batasan langit pertama ini tidak dapat dipastikan, tetapi boleh didasarkan sedikit tafsiran ke atas ayat 11 surah At-Thaariq, pada perkataan "Raj-i" yang dimaksudkan 'kembali'. Kembali ini bukan saja merujuk kepada hujan, tetapi juga gelombang radio dan lain-lain isyarat komunikasi. Dan ini boleh difahami juga berkaitan dengan lapisan atmosfera yang melindungi bumi dari gelombang ultraviolet.

Jadi, langit pertama bermula dari troposfera (lapisan atas sedikit dari awan) hinggalah ke lapisan teratas atmosfera kita yang berfungsi melindungi bumi. Asas awan bukan termasuk dari langit pertama ialah;

"Peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung (dalam tafsiran ar-Rahman disebut-dikendalikan) di antara langit dengan bumi"  Al-Baqarah: 164

2) Hadith tentang turunnya Allah swt ke langit dunia.

Dalam hadith ini disebutkan bahawa Allah swt nuzul ke langit dunia. Kita hanya ingin merujuk kepada istilah 'langit dunia' bukan maksud hadith. Dunia seperti yang kita fahami ialah bumi yang kita duduki ini. Alasannya ialah dengan adanya penggunaan istilah seperti kehidupan dunia, kesenangan dunia dsb.

Jadi istilah langit dunia ini kelihatan logik jika langit yang dimaksudkan adalah kawasan sekitar bumi, iaitu kawasan atmosfera.

alexanderwathern menulis: Galaksi Bima Sakti pula berada dalam naungan Langit Pertama. Selain Galaksi Bima Sakti yang luas ini, dianggarkan oleh saintis ada 10,000,000,000 galaksi di bawah lingkungan Langit Pertama ini.

Jika kita mengatakan langit pertama adalah termasuk di dalamnya 10 billion galaksi, kelihatannya tidak logik sebabnya dunia yang dirujuk kepada istilah langit dunia hanyalah satu objek bersaiz zarah yang teramat halus (diameter GBS dikatakan 100,000 tahun cahaya).

Langit kedua kita tidak pasti, tetapi berdasarkan ayat;

"Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) Dengan hiasan bintang-bintang"  -  As-Syafaat: 6

...dan Kami hiasi langit yang dekat (pada pandangan mata penduduk bumi. Dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang"  -  Fussilat: 12

"Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) Dengan bintang-bintang"  -  Al Mulk: 5

Jadi di sini dapat diandaikan bahawa bintang-bintang yang kita dapat lihat itu semuanya berada dalam kawasan langit yang terdekat; samada 2 atau 3. Kita tidak menganggap bulan dan matahari berada dalam kumpulan langit yang seterusnya disebabkan;

...dan (Ia pula yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintang-bintang, (semuanya) tunduk kepada perintahNya"  -  Al A'raaf: 54


Dalam ayat ini matahari, bulan dan bintang adalah 3 objek yg berbeza, maka diandaikan bintang itu bukan termasuk bulan dan matahari, walau bagaimanapun andaian ini kelihatan bercanggah dengan ayat yang mengisahkan mimpi Nabi Yusuf mengenai matahari, bulan dan sebelas bintang yang termasuk bumi. Dan tidak logik dari sudut sains yang mana planet-planet dalam sistem solar yang bergerak kadang-kadang lebih dekat dengan bumi berbanding matahari.

7 lapis bumi, dulu kita rasa bukan merujuk kepada lapisan bumi, tetapi sekarang ni rasa 7 lapisan tu sememangnya merujuk kepada lapisan bumi. Alasan ini berdasarkan antaranya ayat-ayat berikut;

"Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi"  -  Al Baqarah: 11

"Dia lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan"  -  Al baqarah: 22

"Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi"  -  Al Baqarah: 29

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi"  -  Al Baqarah: 30) dan lain2 ayat

Semua istilah bumi merujuk kepada bumi kita, bukan bumi lain yg tidak kita kenali.

Begitu juga penggunaan istilah 'antara langit dan bumi'. Istilah ini merujuk kepada manusia di bawah langit pertama ini dan di atas muka bumi, bukan merujuk kepada mana-mana bumi yang tidak kita kenali. Kekuasaan Allah itu di langit dan dan apa yang ada di dalamnya (termasuk segala planet galaksi dll), bumi dan apa yang ada di dalamnya serta apa yang ada di antara langit dan bumi, iaitu tempat kehidupan manusia yang kita huni ini.

Selain daripada bumi, tidak ada alam lain yang mempunyai makhluk seperti manusia, alasannya ialah, Rasulullah saw itu diturunkan sebagai rahmat ke seluruh alam, bukan utk dunia kita sahaja. Namun Rasulullah saw tidak pernah kita ketahui berdakwah ke alam-alam lain selain daripada alam manusia dan jin, iaitu ke planet-planet lain atau ke galaksi lain yang ada di luar langit sana. Lantaran kita hanya tahu tentang satu saja perjalanan Rasulullah saw naik ke langit, iaitu Isra' dan Mi'raj.

alexanderwathern menulis:

Awan memang berada di langit. Bukan awan sahaja, kita semua sedang berada di langit. Bukan kita sahaja, semua makhluk berada di langit. Kita berada di bumi, sedangkan bumi itu pun berada di langit. Bumi itu sendiri pun terapung-apung di langit. Jika kita pergi ke planet Marikh dan memandang ke arah bumi, kita akan nampak jelas bahawa bumi sedang berada di langit. Ringkasnya, seluruh alam yang kita nampak ini sedang berada di langit.

Maka bukanlah satu kejanggalan jika dikatakan awan itu berada di langit ataupun hujan turun dari langit. Kapal terbang yang sedang terbang itu pun pada hakikatnya sedang berada di langit. Bahkan kupu-kupu yang terbang turut berada di langit. Lebih dalam lagi, segala tanah-tanih, manusia, haiwan, bangunan, cacing dsb sedang berada di bumi itu turut berada di langit. Semuanya terapung-apung di bawah lingkungan Langit Pertama.

Jadi, Langit Pertama berada di seluruh kita. Langit Pertama meliputi kita. Kita tidak boleh lari daripada Langit Pertama. Jantung, darah dan atom-atom diri kita sendiri pun sedang berada di Langit Pertama.

Awan memang berada di Langit Pertama. Hujan pun memang di Langit Pertama. Tapi itu bukanlah lapisan paling luar Langit Pertama.


Keajaipan di angkasa luas
Dalam al-Quran, terdapat banyak ayat yg menyebutkan tentang bumi dan langit dalam satu ayat. Kita ambil tafsir ni terus daripada website http://www.surah.my/, dan dibuat sedikit semakan menggunakan tafsiran pimpinan ar-Rahman dan al-Quran.

Al Quran menjelaskan:

1)  "Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya); dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan"  -  Al-Baqarah: 22

2)  "Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian Dia menuju dengan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna; dan Dia Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu"  -  Al-Baqarah: 29

3)  "Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Yang Menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapapun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan"  -  Al Baqarah: 107

4)  "Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi (dengan segala keindahannya)"  -  Al-Baqarah: 117

Kesemua ayat ini menunjukkan dua benda yang berbeza; dalam ayat pertama, "Bumi sebagai hamparan dan langit (serta segala isinya)..." menunjukkan dengan jelas perbezaan di antara langit dan bumi serta kedua-duanya adalah terpisah. Namun bumi ini dilingkungi oleh langit, di dalam lingkungan Langit Pertama, tetapi terpisah. Sebabnya di sini adalah ayat yang menyatakan awan itu terapung-apung di antara langit dan bumi.

"...dan apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu (satu unit penciptaan), kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?"  -  Al-Anbia: 30

Kita semua tahu wap air yang naik membentuk awan akan berhenti pada ketinggian tertentu, begitu juga gelombang radio yg dipantulkan. Ini menepati ayat At-Thaariq:11 yang mana perkataan "Raj-i" yang dimaksudkan sebagai "kembali". Wap air yang naik dikembalikan ke bumi dalam bentuk hujan dll. Ini adalah salah satu fungsi langit. Begitu juga dengan ayat berikut;

"...dan Kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka (yang kafir itu) berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda (kekuasaan kami) yang ada padanya"  -  Al-Ambiya': 3

Perkataan bumbung atau atap bermaksud melindungi. Langit itu melindungi bumi, maka secara jelas memberikan gambaran peranan langit, sebagaimana peranan lapisan atmosfera yang melindungi bumi dari berbagai bahaya dari angkasa lepas.

Maka, perkataan atap itu menunjukkan peranan langit di batasan luar yang melindungi bumi, dan perkataan "Raj-i" membawa maksud peranan langit di batasan dalam mengembalikan apa yang dari bumi kembali ke bumi (hujan dll).

Secara umum kalau kita berada di Marikh memang kelihatan bumi itu berada di langit. Namun apakah Marikh itu layak disebut juga sebagai bumi? Sebenarnya dulu kita beranggapan bahawa langit dan bumi itu berada selang seli, bumi di antara langit, dan langit berada di antara bumi, selain langit ke-7. Tetapi pandangan tu berubah kerana berbagai alasan. Antaranya layakkah planet-planet selain daripada bumi dipanggil bumi?

Tanpa dalil-dalil dari al-Quran adalah jelas bahawa bumi ini dihamparkan oleh Allah swt untuk manusia. Segala apa yang dijadikan, disediakan untuk manusia. Jadi bumi ini bermaksud, manusia boleh hidup di atasnya hanya dengan bergantung kepada apa yang telah Allah swt sediakan di atasnya. Segala keperluan kita Allah swt telah sediakan. Tetapi bagaimana dengan Marikh?

Planet Marikh bukan satu tempat yang sesuai untuk kehidupan manusia. Jika manusia dapat pun hidup di atasnya dengan mendirikan koloni, manusia masih perlu mencipta keadaan yang sama seperti di atas bumi untuk membolehkannya terus hidup. Manusia perlu menghasilkan oksigen, perlukan air, perlukan makanan yang segalanya adalah sama dengan keadaan dibumi. Tanpa keperluan seperti di bumi, manusia tidak akan hidup di atas Marikh atau di atas planet manapun.

Jika dilihat dari ayat tentang langit sebagai bumbung, planet Marikh rasanya tiada bumbung yang melindunginya daripada bahaya dari angkasalepas, begitu juga bulan.

Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita ni berada di langit, tetapi jika dilingkungi langit mungkin benar, tetapi bukan di dalam langit atau di langit (kita hidup di atas muka bumi bukan di langit). Sebab ini akan bercanggah dengan banyak ayat-ayat al-Quran. Banyak ayat al-Quran menyebutkan secara bersama - langit dan bumi - yang menunjukkan perbezaan, tetapi tidak ada disebut langit dan bintang-bintang, sebabnya bintang-bintang itu sememangnya berada di dalam langit (langit serta apa yang ada di dalamnya).

Keindahan di langit lepas

alexanderwathern menulis:

'Langit yang dekat' maksudnya masih dalam Langit Pertama. Segala bintang-bintang yang ada billion tahun cahaya jaraknya dari bumi itu sebenarnya masih berada dalam 'langit yang dekat'. Maksudnya, batasan paling luar bagi Langit Pertama ini masih jauh lagi berbanding bintang-bintang yang dekat itu.

Persoalan yg timbul ialah;

i) Di dalam al-Quran tidak ada disebutkan tentang bumi-bumi, maka bukankah logiknya ialah hanya ada satu bumi iaitu bumi kita ni.

ii) Jika langit Pertama itu meliputi 10 billion galaksi (atau lebih besar lagi), di manakah logiknya penggunaan istilah "langit dunia" jika dunia itu dimaksudkan sebagai bumi kita, sedangkan saiznya mungkin hanya sebesar 1 sel pada tubuh seorang manusia normal?

iii) Jika Langit Pertama itu adalah sebesar itu, langit yang dikatakan melindungi bumi tu sebenarnya melindungi dari apa (sedang maksud bumbung itu sepatutnya adalah perbatasan luar, dan melindungi itu sesuatu yang dari luar), masalahnya dari ancaman apa dan di perbatasan mana (jika langit adalah sebesar itu)?
7 Responses
 1. Illuminant Says:

  Correction: Bintang dan matahari adalah sama.


 2. Illuminant Says:

  Sebagai rujukan: "...dan Kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka (yang kafir itu) berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda (kekuasaan kami) yang ada padanya" - Al-Ambiya': 3

  ===========================
  Jadi orang-orang yang memerhatikan and mempelajari kosmos bukanlah orang kafir! NASA (USA), EASA (Europe), Roscosmos (Russia), Guó Jiā Háng Tiān Jú/CNSA(CHina). Semua nya bukan orang kafir.

  Thank you very much!


 3. Anonymous Says:

  maksudnya yang beriman dan tidak beriman .janganlah terlalu taksub .


 4. Anonymous Says:

  Setinggi mana langit, sebesar mana langit, sebanyak mana lapisan langit, apa kandungan isi langit, tidak bisa habes2 kalo dikaji. Betapa tidak terbatasnya Keagungan Tuhan, betapa besarnya ciptaan Tuhan dibentangkan-Nya 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dari mana kemanakah had sempadan langit dan bumi itu, hanya Allah SWT jua yg Maha Mengetahui..

  Manusia itulah ciptaan Allah yg terakhir sekali, maka manusia itu yg menghimpunkan langit dan bumi. Maka sebab itu pada manusia itu dibilang ada langit2 dan ada bumi. Bumi manusia bisa diraba tangan dirasai. Langit2 manusia bisa dicapei lidah terasa geli. Ada yg bilang kalo ngak rasa geli ha3... itu petanda udah dekat nak mati.... Setinggi2 mana langit dipandang, jangan lupakan rumput dipijak dibumi. Selama mana kaki berpijak dibumi Allah, jangan dilupa langit Allah yg menaungi.. Allahu'alem...


 5. hasymizan Says:

  banyak lagi yang perlu penulis pelajari. tulisan anda menunjukkan tulisan org yg tidak berguru dan penuh dgn andaian sendiri.


 6. 1800GMAMPOS Says:

  Sory. Juz menyibuk. Bagaimana kalau dikatakan dunia yg kita duduk ni ada 7 lapisan yg dihijabkan. Maksudnya dunia yg selari. Begerak seiring tapi dlm masa yg berbeza. Maksudnya dunia manusia, dunia jin, dunia dajjal, dunia malaikat etc. Dan stiap dunia ni ada bumi dan langit yg tsendiri.so ada 7 langit. Ni pendapat sayalah..x salahkan berbeza pendapat.


 7. Anonymous Says:

  DARI MANA KEMANA SEMPADAN HAD LANGIT DUNIA..?? Peristiwa bersejarah Israk dan Mikraj oleh Nabi Muhammad SAW itu bisa dijadikan renungan. Bagaimana luasnya sempadan had langit pertama atau langit dunia itu koq seperti dibayangkan dari situ bermulanya Maqam Nabi Adam AS. Dari langit pertama hingga langit ke7 Jibrael bisa lagi masuk mengiringi Nabi. Bermula diruang kaki langit ke8 Jibrael mohon maaf tidak mampu memasuki...