Elias Hj Idris
Abu Daffa to MUTIARA NASEHAT SALAF

Apakah solat kita sesuai dengan sunnah?
Ingatlah bahwa di akhirat kelak amalan pertama yang akan di hisab adalah shalat.

“Bilamana solat seseorang itu baik maka baik pula amalnya, dan bila mana solat seseorang itu buruk maka buruk pula amalnya.” (HR. Ath-Thabarani)

Baiknya solat termasuk dalam tatacara solat sesuai sunnah Rasulullah. Jika tidak sesuai dengan sunnah bagaimana boleh dikatakan baik solat kita itu?


Cara melakukan shalat adalah sebagai berikut:

1) Berniat untuk solat (rukun solat)


Niat adalah maksud hati untuk melakukan sesuatu. Solat tidaklah sah tanpa niat, dan shalat tidaklah diterima jika niat solat bukan kerana Allah swt. Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Setiap amal tergantung pada niatnya” (HR. Bukhari-Muslim).

Para ulama sepakat bahawa niat adalah amalan hati, sehinggakan niat tidak perlu diucap. Ketika hati sudah beri'tikad untuk melakukan solat, maka itu sudah niat yang sah. Nabi shallallahu’alaihi wasallam juga tidak pernah mengajarkan lafaz tertentu untuk niat solat.


2) Berdiri tegak menghadap kiblat (rukun solat)

Berdiri ketika solat wajib, ia termasuk rukun solat. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu’alaihi wasallam: “Solatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka sambil berbaring” (HR. Bukhari).

Hadis ini juga menunjukkan boleh solat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri, atau berbaring jika tidak mampu duduk. Wajib menghadap ke arah kiblat ketika berdiri, kecuali solat di atas kenderaan. Bagi penduduk Makkah, wajib menghadap ke arah Ka’abah. Adapun bagi penduduk luar Makkah, cukup mengarah ke arah kota Makkah tidak harus pas ke Ka’abah. Pandangan mata ketika berdiri, lebih utama memandang ke arah tempat sujud. Boleh memandang ke depan atau ke bawah, dan terlarang keras memandang ke atas atau ke samping tanpa ada keperluan.


3) Melakukan takbiratul ihram (rukun solat)

Caranya ialah dengan mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan “Allahu akbar” dengan suara yang perlahan sekadar dapat didengar diri sendiri. Tidak sah solat tanpa takbiratul ihram. Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Jika engkau hendak solat, ambilah wudhu lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah” (HR. Bukhari-Muslim).

Tangan diangkat sampai setinggi pundak (sebagaimana hadits riwayat Ahmad (sahih)) atau pangkal telinga (sebagaimana hadis riwayat Muslim.


4) Bersedekap

Setelah takbiratul ihram, tangan bersedekap. Hukumnya sunat. Caranya, iaitu dengan meletakkan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Sahl bin Sa’ad berkata: “Dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya ketika solat” (HR. Al Bukhari).

Ada dua bentuk bersedekap yang boleh dipilih:

i)  Al wadh’u (meletakkan kanan di atas kiri tanpa melingkari atau menggenggam). Letak tangan kanan ada di tiga tempat: di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri dan di lengan bawah dari tangan kiri. Dalilnya, hadis dari Wa’il bin Hujr tentang sifat solat Nabi, “...setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, atau di atas pergelangan tangan atau di atas lengan” (HR. Abu Daud, shahih).

ii)  Al qabdhu (jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri). Dalilnya, hadis dari Wa’il bin Hujr: “Aku melihat Nabi shallallahu’alaihi wasallam berdiri dalam solat beliau melingkari tangan kiri dengan tangan kanannya” (HR. An Nasa-i, shahih). Adapun mengenai letak sedekap, tidak terdapat hadis yang sahih dari Nabi shallallahu’alaihi wasallam mengenai hal ini. Sehingga perkaranya longgar, boleh di dada, boleh di perut atau juga di bawah perut, semua ini ada contohnya dari salafus shalih.

5) Membaca doa istiftah

Hukum membacanya adalah sunat. Ada beberapa macam jenis doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam dan sahabatnya, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya adalah doa: “Allahumma baa’id bayni wa bayna khothooyaaya, kamaa ba’adta bayna masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqinii khothooyaaya kamaa yunaqqots tsaubul abyadhu minad danas, Allahummaghsil khothooyaaya bil maa-i wats tsalji wal barod” (HR.Bukhari-Muslim).

6) Membaca ta’awudz lalu basmalah

Setelah membaca istiftah, lalu membaca ta’awudz. Hukumnya sunat. Ada beberapa bacaan ta’awudz yang sahih, di antaranya: “a’uudzubillaahi minas syaithaanir rajiim” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf) atau “a’uudzubillaahis samii’il ‘aliimi minas syaithaanir rajiim” (HR. Abdurrazaq dalam Al Mushannaf). Ta’awudz dibaca secara sirr (lirih). Para ulama berbeza pendapat apakah basmalah dibaca secara jahr (keras) atau sirr (lirih). Yang rajih, lebih afdhal membacanya secara sirr (lirih), namun boleh sesekali membaca secara jahr kerana riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan bahawa beliau mengeraskan basmalah.


7) Membaca Al Fatihah (rukun solat)

Setelah membaca ta’awudz, lalu membaca surat Al Fatehah. Tidak sah solat tanpa membaca Al Fatehah. Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab” (HR. Bukhari-Muslim).

Namun berbeza bagi makmum, para ulama berbeza pendapat apakah makmum ikut membaca Al Fatehah ataukah diam mendengarkan bacaan imam. Yang rajih, jika makmum mendengar imam sedang membaca (secara jahr), maka dia wajib mendengarkan dan diam. Makmum tidak membaca Al Fatehah ataupun bacaan lain. Jika makmum tidak mendengarkan imam membaca (kerana dibaca secara sirr), maka dia wajib membaca Al Fatehah. Inilah pendapat jumhur ulama. Setelah membaca Al Fatehah, disunnahkan mengucapkan “aamiin” dengan jahr (keras).

Aamiin” ertinya “ya Allah kabulkanlah”.


8) Membaca surat dari Al Qur’an
Kemudian disunatkan membaca surat dari Al Qur’an (selain Al Fatehah) yang dihafal, dengan jahr (keras) di solat jahriyyah (maghrib, isya’ dan subuh).


9) Rukuk

Dengan mengucapkan “Allahu Akbar” sambil mengangkat kedua tangan, sama seperti cara takbiratul ihram, kemudian membongkokkan badan sehingga punggung dan kepala dalam keadaan lurus, telapak tangan menggenggam lutut dengan jari-jari direnggangkan. Dari Abu Humaid As Sa’idi mengatakan: “Nabi shallallahu’alaihi wasallam jika rukuk, beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya, dan meluruskan punggungnya” (HR. Al Bukhari).

Ketika rukuk membaca doa: “Subhaana rabbiyal ‘azhiim” (HR. Al Bukhari) sebanyak 3x atau lebih.

  
10) I’tidal (bangun dari rukuk)

Bangun dari rukuk hingga berdiri tegak sambil mengucapkan: “Sami’allahu liman hamidah”, bagi imam atau orang yang solat sendiri. Bagi makmum membaca: “Rabbanaa walakal hamdu”. Sambil mengangkat kedua tangan seperti cara mengangkat tangan ketika takbir.


11) Melakukan sujud pertama

Daripada kedudukan berdiri setelah i’tidal, turun untuk bersujud sambil mengucapkan “Allahu Akbar”. Para ulama berbeza pendapat apakah lebih dahulu tangan ataukah lutut ketika turun. Yang rajih, wallahu a’lam sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar: “...bahwasanya ia turun sujud dengan kedua tangannya sebelum lututnya” (HR. Al Bukhari secara mu’allaq, Abu Daud).

Cara sujud adalah dengan menempelkan 7 anggota badan. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu’alaihi wasallam: “Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan: jidat (sambil menunjukkan kepada hidungnya), 2 tangan, 2 lutut, dan jari-jari kedua kaki” (HR. Bukhari-Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahawa hidung juga termasuk yang wajib ditempelkan. Kemudian kedua tangan sejajar dengan pundaknya atau pangkal telinganya, dengan jari-jari dalam keadaan rapat dan menghadap kiblat. Lengan dibuka dan tidak menempel dengan badan. “Nabi shallallahu’alaihi wasallam jika solat (sujud) beliau merenggangkan kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau” (HR. Bukhari-Muslim).

Namun ini dilakukan semampunya tanpa mengganggu orang yang solat di sebelahnya. Ketika sujud membaca doa: “Subhaana rabbiyal a’laa” sebanyak 3 kali atau lebih. Dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud, kerana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud.

12) Duduk di antara 2 sujud

Bangun dari sujud sambil mengucapkan “Allahu akbar” tanpa mengangkat tangan, kemudian duduk iftirasy. Duduk iftirasy adalah duduk dengan cara menegakkan telapak kaki kanan dan posisi jari-jarinya menghadap kiblat. Sedangkan kaki kiri dalam keadaan tidur dan diduduki oleh pantat. Kedua tangan diletakkan di atas paha, jari-jari menghadap ke kiblat. Ketika duduk, mengucapkan doa: “Rabbighfirlii” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, An Nasa-i. shahih).


13) Melakukan sujud kedua

Dari posisi duduk, turun untuk sujud sambil mengucapkan “Allahu Akbar”, kemudian sujud dengan tata cara sujud yang sama seperti sujud pertama.


14) Melakukan duduk istirahat dan bangun menuju rakaat kedua

Dari posisi sujud, bangkit tanpa bertakbir, untuk duduk sejenak dengan posisi duduk iftirasy. Lalu bangun untuk berdiri menuju rakaat yang kedua sambil mengucapkan “Allahu Akbar” dan mengangkat kedua tangan seperti cara mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Takbir ini dinamakan takbir intiqal. Intiqal ertinya berpindah, kerana takbir ini dilakukan ketika berpindah dari satu rukun menuju ke rukun berikutnya.

15) Melakukan tata cara yang sama seperti rakaat pertama

Setelah melakukan takbir intiqal, berdiri secara sempurna dan bersedekap sebagaimana pada rakaat pertama. Kemudian seterusnya melakukan hal yang sama seperti pada rakaat pertama. Perbezaan hanya terletak pada beberapa hal;

Pada rakaat kedua dan seterusnya, tidak disyariatkan membaca doa istiftah. Sebagaimana namanya, istiftah ertinya ‘membuka’, hanya disyariatkan pada rakaat pertama. Maka, setelah takbir intiqal, langsung membaca basmalah dan seterusnya. Pada solat yang jumlah rakaatnya lebih dari dua, maka rakaat ketiga atau rakaat keempat, bacaan Al Fatihah dan bacaan surat tidak dikeraskan. Pada rakaat kedua, pada solat yang rakaatnya lebih dari dua, setelah bangun dari sujud yang kedua, tidak melakukan duduk istirahat melainkan duduk tasyahud awal dan melakukan tasyahud awal. Pada rakaat terakhir, berapa pun jumlah rakaatnya, setelah bangun dari sujud yang kedua, tidak melakukan duduk istirahat melainkan duduk tasyahud akhir dan melakukan tasyahud akhir.


16) Cara duduk tasyahud awal

Duduk dengan posisi duduk iftirasy, kemudian mengangkat jari telunjuk kanan hingga lurus ke arah kiblat. Sambil membaca doa: “At taahiyaatu lillah was sholawaatu wat thoyyibaatu, as salaamu ‘alaika ayyuhannabiyyu warohmatulloohi wabarokaatuh, assalaamu ‘alaina wa’alaa ibaadillaahis shoolihiin, asyhadu allaa ilaaha illallooh wa asyhadu anna muhammadarrosuulullooh” (HR. Bukhari-Muslim).

Dan ada beberapa bacaan doa tasyahud lainnya yang sahih dari Nabi shallallahu’alaihi wasallam. Dianjurkan untuk membaca shalawat saat tasyahud awal. Setelah tasyahud awal, berdiri menuju rakaat ketiga sebagaimana telah dijelaskan.


17) Cara duduk tasyahud akhir

Para ulama berbeza pendapat mengenai posisi duduk tasyahud akhir, sebahagian ulama menyatakan bahawa posisinya tawarruk, iaitu duduk dengan cara menegakkan telapak kaki kanan dan posisi jari-jarinya menghadap kiblat. Sedangkan telapak kaki kiri berada di depan kaki kanan dan bokong menyentuh lantai. Sebahagian ulama menyatakan, untuk solat yang dua rakaat, maka duduk tasyahud akhir dengan posisi iftirasy. Namun dalam masalah ini, perkaranya longgar. Kemudian mengangkat jari telunjuk kanan hingga lurus ke arah kiblat. Sambil membaca doa tasyahud sebagaimana pada tasyahud awal, lalu diwajibkan untuk membaca salawat: “Alloohumma sholli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad, kamaa shollaita ‘alaa Ibroohiim, wa ‘alaa aali Ibroohiim, innaka hamiidummajiid” (HR. Bukhori-Muslim). Terdapat juga lafaz lain yang sahih dari Nabi shallallahu’alaihi wasallam.


18) Berdoa sebelum salam

Dianjurkan membaca doa sebelum salam. Iaitu doa: “Allohumma inni a’udzubika min ‘adzaabi jahannam, wa min ‘adzaabil qobri, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa min syarri fitnati masiihid dajjaal” (HR. Muslim). Kemudian dianjurkan membaca doa apa saja yang diinginkan.

19) Salam

Dengan mengucapkan “Assalamu’alaikum warahmatullah” sambil menoleh ke kanan hingga pipi kanan terlihat dari belakang. Dan mengucapkan “Assalamu’alaikum warahmatullah” sambil menoleh ke kiri hingga pipi kiri terlihat dari belakang. Dan tidak terdapat hadis sahih mengenai mengusap wajah setelah salam, sehingga hal ini tidak perlu dilakukan.

Semoga Allah Ta’ala memberikan taufiq kepada kita semua dan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Wabillahi at taufiq was-sadaad.
1 Response
 1. Anonymous Says:

  Anonymous
  May 27, 2013 at 5:16 PM

  SEJARAH SOLAT BERJAMAAH...

  Ada dikhabarkan pertama2 sejarah Solat Berjamaah bermula tatakala selepas Paduka Nabi Muhammad SAW pulang dari peristiwa bersejarah "Israq dan Mikraj", bagi menerima Rahsia dan Fardhu Solat. Lalu baginda Nabi SAW bangunkan Bonda Siti Khodijah dan Imam Ali dari tidor mereka, utk sama2 mendirikan solat secara berjamaah...


  (PERTAMA) : Bermulanya mereka diajarkan cara mengambil Wudhuk.
  (KEDUA) : Kemudian diajarkan mereka cara bersyahadah, mengadakan penyaksian serta membuat pengakuan..
  (KETIGA) : Kemudian mereka diajarkan cara2 Solat Berjamaah, Nabi SAW sebagei Imam, dan kedua mereka sebagei Makmum... Maka Bonda Siti Khodijah dan Imam Ali yg maseh kanak2 lagi, merekalah pertama2 Ahlulbait yg memeluk Islam serta telah berbaiah dgn Rasulullah SAW...

  PERSOALANNYA :
  (1) Adakah cara2 mengambil Wudhuk yg Nabi SAW ajarkan itu, bersamaan dgn apa yg sekarang kita lakukan..??
  (2) Adakah Syahadah yg Nabi SAW ajarkan itu, bersamaan dgn apa yg kita ucapkan lafazkan..??
  (3) Adakah cara Solat Berjamaah yg Nabi ajarkan itu, bersamaan dgn apa yg kita amalkan sebagei Imam dan Makmum..??
  (4) Adakah cara Solat Sendirian yg Nabi dirikan itu, bersamaan dgn apa yg kita buat ketika Solat Sendirian..??

  JAWABANNYA :
  Tidak ketahuan.. karna sudah lebeh 1,400 tahun Hijriah kita telah diasuhkan Bab Islam secara tradisi, ikut2an dari generasi kegenerasi, semenjak zaman berzaman lagi. Puak Sunni ASWJ mati2nya dakwa kononnya solat mereka itulah yg bener karna ikut Sunnah Nabi. Puak Syiah itu jugak sama dakwaannya, Solat mereka itulah paling bener ikut Sunnah Nabi serta ikutan warisan Solat Tok Imam Ali.

  Hinggalah Dunia Islam sudah cacar marba sedang berada diambang liku2 Fitnah Akhirul Zamani... Allah telah bangkitkan Sang Penyelamat dialah Sang Ratu Adil Sejati aka Imam AlMahdi AS. Kepada Bani Tamim yg sedikit telah dikhabari diajari oleh Imam Mahdi. Kepada Dunia Islam yg telah ketipah tertipu, akan diadili akan bimbingi.. Uuuu... rupa2nya Syiah dgn Sunni sama2 perasan syok sendiri. Kalo Syiah kencingnya memancut sambil berdiri, manakala seterunya Sunni kencing bertaburan karna mereka sambil kencing sambil berlari...

  Sang Penjaga Air Bimbingi / Imam Mahdi Sedang Perhati / Tok Zulqarnaen Mencerahi...
  ..... ALLAHU'ALEMMM ..... Mohon ngak dimarahi & Salam Permissi .....