Elias Hj Idris

BRIM: Rakyat dijadikan bak haiwan kelaparan

Allah swt berfirman;
“Dan mereka merancang (tipu-daya), Allah juga merancang (membalas tipu-daya), dan Allah sebaik-baik perancang (membalas tipu-daya."  -  Ali Imran: 54

Allah SWT berfirman;

"Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai kaumku (yang masih tidak beriman/kafir), buatlah sedaya-upaya kamu (untuk menentang Islam), sesungguhnya aku tetap juga beramal (berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mempertahankan Islam. Kemudian kamu akan ketahui siapakah yang akan beroleh kebaikan dan kejayaan di dunia ini."

"Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berjaya." -  Al-Anaam: 135

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".  -  Al-Baqarah: 208

Allah SWT berfirman;

“Jangan kamu cenderung kepada mereka yang zalim, maka kamu disambar oleh neraka.” -  Hud :113

Jaabir Ibnu ‘Abdillah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, kepada Ka’ab Ibnu Ujrah;

“Wahai Ka’ab Ibnu Ujrah, aku mencari lindungan Allah untukmu daripada kepimpinan orang bodoh. Akan ada penguasa, siapa saja yang datang kepada mereka kemudian membantu mereka dalam kezaliman dan membenarkan pembohongan mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan tidak membantu mereka dalam kezaliman mereka, tidak juga membenarkan kebohongan mereka, maka dia dari golonganku dan aku dari golongannya, dia akan diizinkan menuju ke Haud (Telaga Rasulullah saw.di surga).”

(Dikoleksi oleh Ahmad, Al-Bazzar, Ibnu Hibban; Al-AlBany dalam “Shahih At-Targhib wat Tarhib”, Hadits No 2243)

Abdullah Ibnu ‘Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda;

“Akan ada penguasa yang kamu kenal daripada mereka yang baik dan jahat. Sesiapa saja yang menentangnya akan selamat. Sesiapa yang berlepas dirinya akan selamat. Dan sesiapa yang bersama dengan mereka akan binasa."
(Dikoleksi oleh Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabarani; Al-AlBany dalam “Shahih Al-Jaami’”, Hadits No. 3661)

Tidak hairanlah Nabi pernah mengingatkan kepada kita mengenai kebejatan 'umat bisu' sebagaimana sabda-Nya yang bermaksud;
"Jika kamu melihat umatku bacul, takut untuk menyatakan kepada si penzalim: Wahai penzalim!Maka mereka sebenarnya telah ditinggalkan (Allah)."  - Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Hanbal bin di dalam Musnad-nya melalui Abdullah bin Amru.

Nabi s.a.w juga memberi amaran kepada sesiapa yang mengampuatau mengiyakan kezaliman  pemerintah dengan sabda baginda: "Sesungguhnya selepasku ini akan adanya para pemimpin yang melakukan kezaliman dan pembohongan.

Sesiapa masuk kepada mereka lalu membenarkan pembohongan mereka dan menolong kezaliman mereka maka dia bukan dariku dan aku bukan darinya dan dia tidak akan mendatangi telaga (di syurga).

"Sesiapa yang tidak membenar pembohongan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, maka dia dari kalanganku dan aku dari kalangannya dan dia akan mendatangi telaga (di syurga).

[Riwayat Ahmad, al-Nasai, dan al-Tirmidhi].

ABU!
0 Responses