Elias Hj Idris

Oleh: Amira Alghalia

Ibrahim bin Adham pernah didatangi oleh seseorang untuk meminta nasehat agar dia bisa mengerjakan solat malam (# tahajud).

Ibrahim bin Adham kemudian berkata kepadanya, “Janganlah engkau bermaksiat kepada Allah Azza Wajala di siang hari, niscaya Allah akan membangunkanmu untuk bermunajat di hadapan-Nya pada malam hari. Sebab munajatmu di hadapan-Nya di malam hari merupakan kemuliaan yang paling besar, sedangkan orang yang bermaksiat tidak berhak mendapatkan kemuliaan itu."
Sementara Fudhail bin Iyadh berkata, “Jika engkau tidak mampu menunaikan solat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahawa engkau sebenarnya sedang dalam keadaan terhalang, dek kerana dosa-dosamu yang begitu banyak."
Seseorang datang kepada Imam Ghazali r.a untuk menanyakan kepada beliau mengenai sesuatu yang menyebabkannya tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan solat. Beliau menjawab, “Dosa-dosamu telah membelenggumu."

Al-Hasan berkata, “Tidaklah seseorang meninggalkan solat malam kecuali kerana dosa yang dilakukannya. Oleh itu, periksalah diri kamu setiap malam ketika matahari terbenam, kemudian bertaubatlah kepada Robb, agar kamu bisa mengerjakan solat malam."

Dalam kesempatan lain, beliau menjelaskan, “Di antara pertanda seseorang itu tenggelam dalam dosa adalah bahawa dadanya tidak pernah lapang untuk bisa mengerjakan puasa di siang hari dan mengerjakan solat sunnah di malam hari."
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku pernah terhalang (tidak bisa bangun) untuk mengerjakan solat malam selama lima bulan disebabkan oleh satu dosa yang telah aku lakukan."

Ditanyakanlah kepada beliau, “Dosa apakah itu?"
Beliau menjawab, “Aku melihat seorang laki-laki yang menangis, lalu aku katakan di dalam hatiku bahawa itu dilakukannya sebagai bentuk kepura-puraan saja."
Abdullah bin Mas’ud pernah ditanya oleh seseorang, “Kami tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan solat".

Dia pun menjawab, “Dosa-dosamu telah membelenggumu."


# Kesimpulanyang yang bisa kita ambil adalah: susahnya kita melakukan solat malam disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Oleh itu wahai sahabat perbanyakkanlah istighfar dan bertaubat agar bisa kita melakukannya -  solat malam (tahajjud).
1 Response
  1. Anonymous Says:

    Terima kasih tuan.