Elias Hj Idris
                       Selagi ada bulan dan matahari, Wahhabi tetap sesat


Ajaran Wahhabi diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab 1206H yang mendorong pengikutnya mengkafirkan umat islam dan menghalalkan darah mereka.

Sudah pasti manusia yang lebih mengenali perihal Muhammad bin Abdul Wahhab adalah saudara kandung dan bapanya sendiri. Saudara kandung beliau, Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahhab sering memberi peringatan kepada umat Islam di zamannya agar tidak mengikuti ajaran baru Muhammad bin Abdul Wahhab disebabkan ajaran itu menghina ulama Islam serta mengkafirkan umat islam. (Sebagai bukti sila rujuk 2 kitab karangan Syeikh Sulaiman, “Fashlul Khitob Fir Roddi ‘Ala Muhammad bin Abdul Wahhab” dan ”Sawaiqul Ilahiyah Fi Roddi ‘Ala Wahhabiyah”).

Ayahnya, iaitu Abdul Wahhab turut memarahi anaknya, Muhammad kerana enggan mempelajari ilmu Islam dan beliau menyatakan kepada para ulama: "Kamu semua akan melihat keburukan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini". (Sebagai bukti sila rujuk kitab “As-Suhubul Wabilah ‘Ala Dhoroihil Hanabilah” cetakan Maktabah Imam Ahmad hal. 275).

Demikianlah saudara kandungnya sendiri mengingatkan umat Islam agar berwaspada dengan ajaran 'takfir' yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Fakta Para Mufti Perihal Wahhabi.

- Mufti Mazhab Hambali Muhammad bin Abdullah bin Hamid An-Najdy 1225 H menyatakan dalam kitabnya, "As-Suhubul Wabilah ‘Ala Dhoroihil Hanabilah” hal. 276: "Apabila ulama menjelaskan hujah kepada Muhammad bin Abdullah Wahhab dan dia tidak mampu menjawabnya serta tidak mampu membunuhnya maka dia akan menghantar seseorang untuk membunuh ulama tersebut. Dia beranggapan barangsiapa yang tidak sependapat dengannya adalah kafir dan halal darahnya."

- Mufti Mazhab Syafi’e Ahmad bin Zaini Dahlan 1304 H yang merupakan tokoh ulama Mekah pada zaman Sultan Abdul Hamid menyatakan dalam kitabnya, "Ad-Durarus Saniyyah Fir Roddi ‘Alal Wahhabiyah hal. 42: "Wahhabiyah merupakan golongan pertama yang mengkafirkan umat Islam 600 tahun sebelum mereka dan Muhammad bin Abdul Wahhab berkata: Aku membawa kepada kamu semua agama yang baru dan manusia selain pengikutku adalah kafir musyrik".

Sejarah membuktikan Wahhabi telah membunuh keturunan Rasulullah serta menyembelih kanak-kanak kecil di pangkuan ibunya ketika mereka mula-mula memasuki Kota Taif. (Sila rujuk Kitab Umaro’ Al-bilaadul Haram hal. 297 – 298 cetakan Ad-Dar Al-Muttahidah Lin-Nasyr).

Wahhabi Menghukum Sesat dan Membid’ahkan Para Ulama’ Islam.

Wahhabi bukan saja mengkafirkan umat Islam dan menghalalkan darah mereka, tetapi Wahhabi turut membid’ahkan dan menghukum akidah ulama’ Islam sebagai terkeluar daripada Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Demikian kenyataan Wahhabi:

1)  Pendapat Wahhabi bahawa akidah Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqolany bukan Ahlus-sunnah Wal Jamaah.

Tokoh terkemuka ajaran Wahhabi, iaitu Muhammad bin Soleh Al-Utsaiimin menyatakan apabila ditanya mengenai Syeikh Imam Nawawi (pengarang kitab Syarah Sohih Muslim) dan Amirul Mu’minien Fil Hadith Syeikh Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany (pengarang Fathul Bari Syarah Sohih Bukhari) lantas dia menjawab: "Mengenai pegangan Nawawi dan Ibnu Hajar dalam Asma’ Was Sifat (iaitu akidah) mereka berdua bukan di kalangan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah”. Rujuk kitabnya Liqa’ Al-Babil Maftuh hal. 42-43 soal-jawab ke 373 cetakan Darul Watan Lin-Nasyr.

2)  Wahhabi menghukum Al-asy'ariyah sebagai sesat dan kafir.

Tokoh Wahhabi Abdur Rahman bin Hasan Aal-As-Syeikh mengkafirkan golongan Al-Asya’iroh yang merupakan pegangan umat Islam di Indonesia dan di negara lain. Rujuk kitabnya Fathul Majid Syarh Kitab Al-Tauhid hal. 353 cetakan Maktabah Darus Salam Riyadh.

Satu lagi tokoh Wahhabi iaitu Soleh bin Fauzan Al-Fauzan turut menghukum golongan Al-Asya’iroh sebagai sesat akidah dan bukan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Rujuk kitabnya Min Masyahir Al-Mujaddidin Fil Islam hal. 32 cetakan Riasah ‘Ammah Lil Ifta’ Riyadh.

3)  Wahhabi mengkafirkan umat Islam yang mengikut mazhab. Dan Mengkafirkan Saidatuna Hawa (Siti Hawa)

Wahhabi bukan saja menghukum sesat terhadap ulama’ Islam bahkan umat Islam yang mengikut mazhab pun turut dikafirkan dan dihukum sebagai musyrik dengan kenyataannya: "Taqlid kepada mazhab adalah syirik“. Dan Wahhabi berani juga mengkafirkan ibu bani Adam, aitu Saidatuna Hawa dengan kenyataannya: "Sesungguhnya syirik itu berlaku kepada Hawa “.

Tokoh Wahhabi tersebut adalah Muhammad Al-Qanuji yang hampir satu zaman dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Lihat faktanya dalam kitabnya Ad-Din Al-Kholis juz 1 hal. 140 dan 160 cetakan Darul Kutub Ilmiah.

Saudaraku dalam Islam, waspadalah dengan ajaran 'takfir' ini (mengkafirkan umat Islam) yang dipelopori oleh golongan Wahhabi. Jadi sekelian wahhabi dan pengikutnya, bertaubatlah kepada Allah swt.

Dalam kitab "Ar-Rasa’il as-Syakhsyiah li al-Imam as-Syeikh Muhammad Abdul Wahhab” dalam surat ke 11 halaman 75 disebutkan bahwa; “Fatwaku adalah menyatakan bahwa Syamsaan beserta anak-anak mereka dan siapapun yang menyerupai mereka. Aku menamai mereka dengan thoghut (sesembahan selain Allah)…”. dan yang lebih dahsyat lagi adalah apa yang dinyatakannya dalam kitab yang sama (Ar-Rasa’il as-Syakhsyiah li al-Imam as-Syeikh Muhammad Abdul Wahhab) dalam surat ke 34 halaman 232 di mana Ibn Wahhab menuliskan: “…kami telah menyatakan kafir terhadap thoghut-thoghut para penghuni al-Kharj dan selainnya”.

Dan kita tahu bahawa, al-Kharj adalah nama satu daerah yang jaraknya kurang lebih lapan puluh kilometer dari kota Riyadh. Daerah al-Kharj terdiri dari beberapa desa dengan penduduk yang ramai. Hal itu sebagaimana yang telah tercantum dalam kitab “al-Mu’jam al-Jughrafi lil Bilad al-Arabiyah as-Saudiyah” jilid 1/392 atau kitab “Mu’jam al-Yamamah” jilid 1/372. Jelas sekali betapa Muhammad bin Abdul Wahhab tanpa ragu-ragu menyatakan kaum Muslimin yang tidak menerima ajaran firqohnya adalah “kafir”!

 
Bukan hanya pengkafiran yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab, cacian, makian dan hinaan pun terlontar dari otak dan hatinya yang kotor ditujukan untuk para tokoh dan pembesar Ahlusunah, yang tidak bersetuju dengan ajarannya. Dalam kitab “Ar-Rasa’il as-Syakhsyiah li al-Imam as-Syeikh Muhammad Abdul Wahhab” surat ke 34 halaman 232 dalam mengata-ngata seorang tokoh yang bernama Syeikh Sulaiman bin Sahim, dia mengatakan: “Akan tetapi sang haiwan ternak (bahim, arab) Sulaiman bin Sahim tidak memahami makna ibadah”.

Seakan-akan hanya Muhammad bin Abdul Wahhab saja yang memahamai ajaran tauhid dengan benar dan tidak menganggap benar dan menyatakan sesat pemahaman kelompok lain yang di luar Wahabismenya. Dan dalam kitab “Majmu’ Mu’allafaat al-Imam as-Syeikh Muhammad Abdul Wahhab” jilid1 halaman 90-91 disebutkan bahawa dia (Muhammad bin Abdul Wahhab) mengata-ngata Syeikh Sulaiman dan menjulukinya dengan julukan “sapi”, dengan ungkapannya: “Orang ini seperti sapi yang tidak dapat membezakan antara tanah dan kurma”.

Padahal "dosa" Syeikh Sulaiman bin Sahim adalah menolak dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang dianggap sesat dari ajaran dan ijma' ulama Islam, khusus ahlus-sunnah wal Jamaah. Hal ini yang dinyatakan sendiri oleh Bin Abdul Wahhab dalam lanjutan kitab tersebut dengan ungkapan: “Kerana mereka telah berusaha…untuk mengingkari dan berlepas tangan dari agama ini” (Kitab ar-Rasa’il as-Syakhsyiah…5/167). Agama mana yang dimaksud oleh Muhamad bin Abdul Wahhab? Agama baru yang dibawanya, ataukah agama Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW yang – dalam masalah tauhid dan syirik- dipahami dan disepakati oleh semua kelompok Islam, termasuk pemahaman abangnya yang tergolong ulama mazhab Hambali?

Apakah orang seperti Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahhab al-Hambali (abangnya) atau Syeikh al-Allamah Sulaiman bin Muhammad bin Ahmad bin Sahim (wafat tahun 1181 H) yang salah seorang ulama dan tokoh besar di zamannya (sebagaimana yang telah disebutkan dan diakui sendiri oleh seorang Wahhabi kontemporari Abdullah bin Abdurrahman Aali Bassam dalam kitabnya “Ulama’ an-Najd Khilala Sittata Quruun” dalam jilid ke 2 halaman 381 pada tarjemah nombor 191, cetakan Maktabah an-Nahdhatul Haditsah di Makkah al-Mukarramah, cetakan pertama tahun 1398 H), juga tidak memahamai konsep tauhid dan syirik yang dibawa oleh Islam Muhamad bin Abdullah (Rasulullah)?

Apakah layak dia mengata-ngata seorang ulama besar semacam itu dengan ungkapan-ungkapan kotor yang tidak layak diungkapkan oleh seorang muslim awam sekalipun, apa lagi ini yang mengaku sebagai mujaddid (pembaharu) agama Islam? Lantas di mana akhlak Rasulullah, akhlak Islam dan akhlak mulia agama Allah? Jika pengolok-olok semacam ini disebut sebagai “Pembaharu Islam“ maka jangan salahkan jika Islam menjadi objek olok-olokan oleh musuh-musuhnya. Untuk lebih mengetahui kenapa Syeikh Sulaiman bin Sahim mengingkari dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab dan apa saja yang diungkapkan Muhammad bin Abdul Wahhab kepadanya dengan bahasa yang kasar dan menunjukkan kebaduian prilaku Muhammad bin Abdul Wahhab, bisa dilihat dalam buku yang dihasilkan oleh seorang penulis Wahhaby kontemporari Dr Abdullah al-Utsaimin dalam buku karyanya; “Mauqif Sulaiman bin Sahim min Dakwah as-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab” dari halaman 91 hingga 113 yang dicetak di Riyadh-Saudi tahun 1404 H.

Belum lagi kalau kita membaca buku [b] “Al-Fitnatul Wahhabiyah” (Fitnah Wahabisme) karya Syeikhul Islam dan Mufti Besar Mazhab Syafi’i yang berdomisili di kota suci Makkah, Syeikh al-Allamah Ahmad bin Zaini Dahlan (wafat tahun 1304 H dan dimakamkan di Madinah) di mana beliau hidup di masa-masa pemaksaan pengluasan ajaran Wahabisme ke segenap jazirah Arab. Syeikhul Islam Zaini Dahlan menjelaskan bagaimana para pengikut setia Bin Abdul Wahhab (meniru pencetusnya) dalam pengkafiran kaum muslimin yang bukan hanya sekedar melalui ungkapan dan tulisan, bahkan dengan tindakan yang sewenang-wenangnya, bahkan pembunuhan. Jelas dan nyata, sayangnya, kebiasaan buruk (sunnah sayyi’ah) itu masih terus diperjuangkan oleh para pengikut setia dan orang-orang yang taklid buta terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatas-namakan diri mereka sebagai Salafi, bahkan mengaku sebagai ahlus-sunnah wal Jamaah. Jikalau sekte sempalan ini tidak mendapat dukungan dana, kekuatan ketenteraan dan perlindungan penuh dari negara kaya minyak seperti Arab Saudi niscaya nasibnya akan sama dengan nasib sekte-sekte sempalan lainnya, binasa.

Awalnya, sekte ini tidak jauh berbeza dengan sekte seperti al-Qiyadah al-Islamiyah yang baru-baru ini dinyatakan sesat oleh para ulama di Indonesia. Dan ternyata kaum Salafi - pun ikut-ikutan menyesatkan al-Qiyadah al-Islamiyah, padahal mereka mempunyai kendala yang sama, sekte sempalan yang dahulu diangap sesat. “Maling teriak maling”, itulah kata yang layak dinyatakan kepada kaum Wahabi yang mengaku Salafi dan Ahlus-sunnah itu. Wahai kaum Wahabi, sesama sekte sesat dilarang saling mendahului dan saling menyesatkan.

Sekarang, masihkah pengikut Wahabi (yang berkedok Salafi) menanyakan bahawa syeikh mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin dan menampik kenyataan yang tidak bisa mereka mungkiri ini?

Apa yang kami sebutkan di atas tadi adalah sedikit dari apa yang dapat disebutkan dalam artikel yang sangat terbatas ini. Masih banyak hal yang dapat kita sebutkan untuk membuktikan pengkafiran Wahabisme terhadap kaum muslimin, di samping prilaku mereka yang sebagai bukti konkrit lain dari pengkafiran tersebut. Lihat bagaimana prilaku mereka pada setiap musim haji yang mengobral murah dengan membanting harga kata “syirik” dan “bid’ah” bahkan dibagi dengan cuma-cuma pada jamaah haji. Seakan para rohaniawan Wahhabi pada musim haji melakukan “Cuci Gudang” kata bid’ah dan syirik untuk saudara-saudara mereka sesama muslim.

Jika orang muslim telah dikafirkan dan orang besar (baca: ulama) seperti Syeikh Sulaiman bin Sahim dicaci-maki dan dihina oleh orang seperti Muhammad bin Abdul Wahhab maka jangan hairan jika sekarang ini para pengikut setia dan fanatiknya (kaum Wahabi) juga turut mengikuti jejak langkah manusia tidak beradab seperti Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Ungkapan dan tuduhan jahil (bodoh), munafik, zindik bahkan sebutan anjing atau haiwan-haiwan lain dari kelompok Wahhabi terhadap pengikut muslim lain merupakan hal biasa yang telah mereka sepakati secara turun-temurun

1. Pengkafiran Penduduk Makkah

Dalam hal ini Muhamad bin Abdul Wahhab menyatakan: “Sesungguhnya agama yang dianut penduduk Makkah (di zamannya) sebagaimana halnya agama yang kerananya Rasulullah diutus untuk memberi peringatan” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 10 halaman 86, dan atau pada jilid 9 halaman 291)

2. Pengkafiran Penduduk Ihsa’

Berkaitan dengan ini, Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan: “Sesungguhnya penduduk Ihsa’ di zaman (nya) adalah para penyembah berhala (dibaca: musyrik)” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 10 halaman 113)

3. Pengkafiran Penduduk ‘Anzah


Berkaitan dengan ini, Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan: “Mereka telah tidak meyakini hari akhir” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 10 halaman 113)

4. Pengkafiran Penduduk Dhufair

Penduduk Dhufair merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh penduduk wilayah ‘Anzah, dituduh sebagai “pengingkar hari akhir (kiamat)”. (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 10 halaman 113)

5. Pengkafiran Penduduk Uyainah dan Dar’iyah


Hal ini sebagaimana yang disebut di atas, para ulama wilayah tersebut khususnya, Ibnu Sahim al-Hambali beserta para pengikutnya telah dicela, dicaci dan dikafirkan. Ia disebabkan penduduk di dua wilayah itu (Uyainah dan Dar’iyah) bukan hanya tidak mahu menerima doktrin ajaran sekte Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan ada usaha menentangnya dengan keras. Atas alasan itu maka Muhammad bin Abdul Wahhab tidak segan-segan lagi mengkafirkan semua penduduknya, baik ulama’nya hingga kaum awamnya. (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 8 halaman 57)

6. Pengkafiran Penduduk Wasym

Berkaitan dengan ini, Muhamad bin Abdul Wahhab telah mengcap kafir terhadap semua penduduk Wasym, baik kalangan ulama’nya hingga kaum awamnya. (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 2 halaman 77)

7. Pengkafiran Penduduk Sudair

Berkaitan dengan ini, Muhammad bin Abdul Wahhab telah melakukan hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh penduduk wilayah Wasym. (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 2 halaman 77)

Daripada contoh-contoh di atas telah jelas dan tidak mungkin dapat dimungkiri oleh sesiapapun (baik yang pro maupun yang kontra terhadap sekte Wahabisme) bahawa Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan keyakinan-keyakinannya yang merupakan hasil inovasi (dibaca: bid’ah) otaknya. Baik bid’ah itu berkaitan dengan konsep tauhid sehingga muncul label pensyirikan Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap kaum muslimin yang tidak sejalan, mahupun keyakinan lain (seperti masalah tentang pengutusan Nabi, hari akhir/kiamat dsb) yang menyebabkan munculnya label kafir. (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 10 halaman 43).

Sebagai penutup artikel kali ini, marilah kita perhatikan ungkapan Muhammad bin Abdul Wahhab pendiri sekte Wahabisme berkaitan dengan kaum muslimin di zamannya secara umum. Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan: “Banyak dari penghuni zaman sekarang ini yang tidak mengenal Tuhan yang seharusnya disembah melainkan Hubal, Yaghus, Ya’uq, Nasr, al-Laata, al-Uzza dan Manaat. Jika mereka memiliki pemahaman yang benar nescaya akan mengetahui bahawa kedudukan benda-benda yang mereka sembah sekarang ini seperti manusia, pohon, batu dan sebagainya seperti matahari, rembulan, Idris, Abu Hadidah ibarat menyembah berhala ” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 1 halaman 117).

Pada kesempatan lain dia mengatakan: “Darjat kesyirikan kaum kafir Quraisy tidak jauh berbeza dengan kebanyakan masyarakat sekarang ini” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 1 halaman 120).

Pada masa yang lain dia juga mengatakan: “Sewaktu masalah ini (tauhid dan syrik) telah engkau ketahui nescaya engkau akan mengetahui bahawa kebanyakan masyarakat lebih dahsyat kekafiran dan kesyirikannya daripada kaum musyrik yang telah diperangi oleh Nabi” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 1 halaman 160).

Namun, setelah kita menelaah dengan teliti konsep tauhid versi pendiri sekte tersebut (Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhid-nya) ternyata banyak sekali kerancuan dan ketidak-jelasan dalam pendefinisan dan pembagian, apalagi dalam penjabarannya. Bagaimana mungkin konsep tauhid rancu semacam itu akan dapat menjadi tolok ukur keislaman bahkan keimanan seseorang, bahkan dijadikan tolok ukur pengkafiran ?.

Ya, konsep tauhid rancu tersebut ternyata dijadikan tolok ukur oleh Muhammad bin Abdul Wahhab - yang mengaku paling paham konsep tauhid pasca Nabi - sebagai neraca kebenaran, keislaman dan keimanan seseorang sehingga dapat melabelkan kafir bahkan musyrik setiap ulama (apa lagi orang awam) yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Sebagai dalil dari ungkapan tadi, Muhammad bin Abdul Wahhab pernah menyatakan: “Kami tidak mengkafirkan seorangpun melainkan dakwah kebenaran yang sudah kami lakukan telah sampai kepadanya. Dan ia telah menangkap dalil kami sehingga argumen telah sampai kepadanya. Namun jika dia tetap sombong dan menentangnya dan bersikap keras tetap meyakini akidahnya sebagaimana sekarang ini kebanyakan dari mereka telah kita perangi, di mana mereka telah bersikap keras dalam kesyirikan dan mencegah dari perbuatan wajib, menampakkan (mendemonstrasikan) perbuatan dosa besar dan hal-hal haram…” (Lihat: Ad-Durar as-Saniyah jilid 1 halaman 234). Di sini jelas sekali bahwa, Muhammad bin Abdul Wahhab telah menjatuhkan label kafir dan syirik di atas kepala kaum muslimin dengan neraca kerancuan konsep tauhid-syirik versinya maka dia telah ‘memerangi’ mereka. Bid’ah dan kebiasaan buruk Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi semacam ini yang hingga saat ini ditaklidi dan diteruskan oleh pengikut Wahabisme, tidak terkecuali di tanah air kita.

Lantas apakah kekafiran dan kesyirikan yang dimaksud oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam ungkapan tersebut? Dengan singkat kita nyatakan bahwa yang dia maksudkan daripada kesyirikan dan kekafiran tadi adalah; “pengingkaran terhadap dakwah Wahabisme”. Dan dengan kata yang lebih terperinci; “Meyakini terhadap hal-hal yang dinyatakan syirik dan kafir oleh Wahabisme seperti tabarruk, tawassul, membaca selawat-selawat karya para sahabat dan ulama', maulid Nabi (dg disamakan Natalan/menyamakan dg kaum Nasrani), tahlilan (disamakan dg kaum Hindu)…dsb”.

Padahal, hingga sekarang ini, para pemuka Wahabi – baik di Indonesia mahupun di negara asalnya sendiri - masih belum mampu menjawab banyak kritikan terhadap ajaran Wahabisme berkaitan dengan hal-hal tadi.

Sumber: FB Imam Nawawi
2 Responses
 1. Anonymous Says:

  Wahabbi mengkafirkan ummat..?? Mahu diingat, bukankah Puak Wahabbi
  jugak sebahagian dari Puak Sunni yg telah melencong..?? Bermakna hahaha...
  Puak Sunni jugak adalah Puak Wahabbi, adalah Puak Dajjal Mata 4 yg telah
  bekerjasama mengkafirkan ummat...


 2. Anonymous Says:

  SYIAH (SYIAH ALI) - SUNNI (3 GANGS & YAZID)
  - WAHABBI (ABU SUFIANI)

  Bermula Sunni tuduh Syiah sesat menyesatkan ummat.
  Kini Sunni tuduh pula Wahabbi yg mengkafirkan ummat.
  Sunni sangka hanya mereka ummat Nabi paling selamat.
  Tanpa disedari Wahabbi juga asalnya Sunni satu gelagat.
  Asal Sunni ciptaan dari 28 Kapir Kuraisy terpaling laknat.
  Asal Wahabbi dari Dajjal ceme' mata satu paling keparat.
  Wahabbi asal dari Sunni melencong telah lopa ngak ingat.
  Bermakna Sunni dan Wahabbi hahaha... dari satu ummat.
  Sunni dan Wahabbi Dajjal Mata 4 yg telah kafirkan ummat.
  Syiah Baru dilaknat ngak tahu jalan keluar sama2 tersesat...