Elias Hj Idris


Oleh: Dr Riduan Mohamad Nor
(AJK PAS Pusat, Timbalan Pengerusi Lujnah Dakwah PAS)

Terjahan kepada Islam berlangsung disepanjang zaman dan menuntut ummat Islam berdada dengan penyelewengan ini. Antara kebobrokan yang kian mendapat tempat dikalangan umat Islam yang jahil ialah fahaman Islam liberal, menyusup secara diam dan pantas dalam akar ummah dipelbagai posisi. Isu ini makin menjadi hangat dengan polemik SIS dan juga Majlis Fatwa dan juga pihak berkuasa agama yang lain.

Bentuk-bentuk Pemikiran Golongan Islam Liberal

Mereka menganut fahaman pluralisme

Ia merupakan fahaman yang menyatakan bahawa semua agama adalah sama yakni benar belaka. Orang Islam tidak boleh meyakini bahawa hanya agama Islam sahaja yang benar. Sebaliknya mereka hendaklah mengiktiraf agama lain juga benar dan betul. Urusetia Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla dalam majalah Gatra (Indonesia) keluaran 21 Disember 2002 menyatakan: "Semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran".

Dengan fahaman inilah, maka lahirnya ideologi Pancasila di Indonesia. Darinya juga, penganut fahaman Islam Liberal menyeru agar dibenar perkahwinan campur antara agama kerana semua agama adalah benar dan betul dan perkahwinan sebegini sememangnya telah diamalkan di Indonesia menunjukkan kejayaan besar golongan Islam Liberal di sana. Di Malaysia, penularan fahaman Pluralisme dapat dilihat dalam kes-kes berikut;

a). Sambutan kongsi-raya iaitu menyambut perayaan agama secara bersama-sama di antara agama-agama di Malaysia (Islam, Hindu, Cina dan Kristian). Sekalipun telah ditegur oleh mufti dan para ulama dalam Muzakarah Ulamak 2006 (13 Jun) di Perak sebagai bertentangan dengan Islam, namun golongan Islam Liberal menolak pandangan mufti dan ulama tersebut sambil menuduh mereka jumud, kolot atau berpemikiran tertutup.

b). Apabila terpengaruh dengan fahaman pluralisme inilah maka beberapa Menteri Muslim dan sebuah NGO muslim (iaitu Sisters In Islam) telah turut menyokong penubuhan InterFaith Council (IFC) atau Majlis/Suruhanjaya Antara Agama-agama. Suruhanjaya Antara Agama ini dicadangkan oleh MCCBCHS atau Majlis Kristian Buddha Hindu dan Sikh Malaysia melalui memorandum yang telah dihantar ke Majlis Peguam pada 21 Ogos 2001.

Jelasnya, golongan Islam Liberal mengajak umat Islam kepada penafsiran ayat-ayat al-Quran berdasarkan ilmu akal semata-mata. Oleh kerana itu awal-awal lagi mereka telah menolak hadis Nabi saw yang bermaksud, "Sesiapa yang mentafsir al-Quran dengan akal fikirannya semata-mata, maka sediakanlah tempat duduknya dari api neraka" dengan mendakwa hadis tersebut bercanggah dengan al-Quran yang menyeru manusia supaya berfikir, merenung dan menggunakan akal.

Mendesak agar diberikan hak kebebasan murtad untuk penganut Islam di Malaysia

Dalam isu murtad - seperti kes Lina Joy (yang nama asalnya Azlina Jailani), golongan Islam liberal di Malaysia antara lain mendesak agar penganut Islam diberi hak untuk murtad dari agama (Islam) tanpa sebarang tindakan undang-undang dan tanpa tertakluk dengan keputusan mahkamah syariah. Seorang peguam yang juga merupakan ahli parlimen daripada parti kerajaan, iaitu Zaid Ibrahim pernah mengungkapkan isu murtad ini dalam satu forum yang dianjurkan oleh SUHAKAM pada 9 September.

Bagi kelompok Islam liberal yang jahil ini mereka berhujah bahawa hak untuk murtad menurut mereka adalah kebebasan beragama yang juga diakui oleh al-Quran. Mereka menyalah-tafsirkan ayat Allah yang berbunyi;

"Tidak ada paksaan dalam agama". (Al-Baqarah; 256)

Menurut tafsiran ulama-ulama tafsir yang muktabar, ayat di atas hanya terpakai bagi orang bukan Islam, yakni mereka tidak harus dipaksa untuk menganut Islam kecuali dengan kerelaan sendiri.

Adapun bagi penganut Islam, maka mereka wajib beramal dengan segala tuntutan Islam termasuk tuntutan memelihara aqidah dan iman. Dalam kes murtad, orang Islam yang keluar daripada agama akan dikenakan hukuman yang berat di akhirat dan di dunia. Hukuman di akhirat dia akan dihumbankan Allah dalam neraka untuk selama-lamanya.

Adapun hukuman di dunia ia akan dibunuh sebagaimana yang sabit dengam dalil as-sunnah yang soheh, iaitu sabda Nabi SAW yang bermaksud:
"Sesiapa menukar agamanya (yakni murtad), maka hendaklah kamu membunuhnya".
(Riwayat Imam Bukhari, Ahmad, Abu Daud dan lain-lain dari Ibnu Abbas)

Nota (daripada tuan punya blog): "Hai Nabi, berjuanglah terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafiq dan keraslah terhadap mereka. Dan tempat mereka dalam neraka jahannam. Itulah tempat kembali yang jahat."  - At-Taubah: 73

Secara jelas itulah status bagi kaum munafiq di sisi Allah swt. 'Tidak ada paksaan dalam agama' itu dimaksudkan sewaktu Islam masih lemah - sehingga terpaksa berhijrah ke Madinah. Apabila Islam telah kuat dan bertapak kembali di Mekah utusan dihantarkan oleh Nabi saw ke serata pelosok dengan memberi kata dua - beriman atau perang! Itulah hasilnya maka Islam telah berjaya menguasai 1/3 dunia.

Ayat-ayat al-Quran perlu ditafsir semula agar selari dengan peredaran zaman

Menurut golongan Islam liberal, Al-Quran perlu ditafsir semula tanpa terikat dengan tafsiran ulama-ulama terdahulu. Tafsiran ulama-ulama terdahulu telah jauh ketinggalan dan tidak sesuai lagi untuk zaman sekarang. Dalam mentafsir al-Quran tidak perlu terikat dengan ilmu asbabun-nuzul, nasikh wal mansukh, tafsiran Rasulullah, para sahabat dan ahli-ahli tafsir terdahulu. Memadai menurut mereka tafsiran itu sekadar  menepati logik akal dan rasional.

"Semua umat Islam perlu kembali kepada asas-asas Islam dengan menolak tafsiran klasik (lama) yang telah ketinggalan zaman. Kepada umat Islam, kita menyeru supaya digerakkan usaha-usaha membuat tafsiran al-Quran berdasarkan kaedah saintifik". (Kassim Ahmad, 12 Oktober 2000, News Straits Times)

Mempertikai syari'at Allah dan hukum-hakam fiqh dengan hujah rasional

Pada pandangan mereka hukum syari'at Islam adalah ciptaan ulama dan fuqaha. Oleh itu, mereka menganggap syariat Islam tidaklah suci secara sepenuhnya dan ia terdedah kepada penilaian semula dan kritikan termasuklah hukum-hakam syari'at yang qat'ie. Di antara hukum-hakam syari'at yang menurut pandangan mereka perlu dinilai semula ialah;

a. Hukum faraid yang tidak sama rata antara lelaki dan wanita.
b. Keharusan poligarni bagi lelaki.
c. Kewajipan bertudung kepala ke atas wanita
d. Hukuman bunuh ke atas orang murtad.
e. Hukum jenayah hudud yang menurut mereka adalah pengaruh budaya Arab jahiliyah.
f. Larangan wanita daripada menjadi pemimpin termasuklah dalam solat.
g. Hak mutlak suami untuk mencerai isteri.
h. Larangan perkahwinan di antara orang Islam dan bukan Islam.
i. Undang-undang moral agama yang dikatakan melanggar hak asasi dan kebebasan manusia.

Demi menjayakan hasrat tersebut mereka menyeru kepada pembaharuan fiqh secara bebas tanpa perlu merujuk kepada ulama dan disiplin ilmu usul fiqh. Golongan Islam liberal menolak autoriti ulama dalam bidang agama. Mereka amat menekankan kebebasan berpendapat dan sesiapa sahaja berhak bercakap tentang agama.

Menolak penguatkuasaan undang-undang moral agama

Golongan Islam liberal menentang penguatkuasaan undang-undang moral berteraskan agama kerana menurut mereka undang-undang tersebut melanggar kebebasan dan hak asasi manusia.
Sebagai contohnya, tindakan pihak berkuasa tempatan (PBT) dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) suatu ketika dulu menahan para pengunjung Islam di pusat-pusat hiburan telah mendapat bantahan keras dari Sisters In Islam dan 50 NGO yang lain. Mereka telah mengemukakan memorandum kepada pihak kerajaan supaya tidak menggunakan pendekatan undang-undang untuk mengawasi akhlak rakyat kerana tindakan itu dianggap bercanggah dengan hak asasi manusia.

Malah dalam satu kenyataannya SIS meminta pihak kerajaan agar membubarkan semua undang-undang agama yang menghalang rakyat daripada mengecapi hak asasi peribadi dan bersuara. Malahan pertubuhan itu juga tidak bersetuju dengan apa cara dan usaha menggunakan undang-undang untuk memelihara iman seorang muslim. Ini kerana persoalan yang berkaitan dengan moral dan agama dianggap sebagai hak peribadi dan kebebasan tersebut tidak seharusnya dikawal dengan menggunakan kuasa perundangan.

Nota:  Apa perintah Allah swt terhadap golongan yang kafir selepas beriman (munafiq!), iaitu daripada kalangan penganut Islam liberal?
"Janganlah engkau sembahyang atas seseorang yang telah mati di antara mereka selama-lamanya, dan jangan pula engkau berdiri di atas kuburnya (buat ziarah). Sesungguhnya, mereka itu kafir terhadap Allah dan rasul-Nya, dan mereka mati, sedang mereka itu fasiq."  -  At-Taubah: 84

- Jelasnya, ziarah kubur mereka pun ditegah selepas Allah swt melarang daripada mayat mereka itu disembahyangkan! Dah setaraf dengan bangkai. Waliya'uzubillah.
0 Responses