Elias Hj Idris
Tasauf Islam terbahagi kepada dua; i) Tasauf yang berhubung dengan pendidikan dan melatih rohani, menambah tinggi akhlak dan melatih diri dalam memakai sifat-sifat keutamaan dengan istilah ilmu mu'amalah; ii) Bahagian rohaniah, ibadat dan cinta kepada Allah swt. Ia termasuk acara-cara ibadat dalam muhabbah (cinta), antaranya nur (cahaya), isyraq (beroleh sorotan cahaya dari Allah), pelbagai ilham dan limpahan-limpahan Ilahi.
Syeikh Nazim: Pernah ikuti majlis zikir murid2nya di Damasara.
Mengasyikkan di mana ia diakhiri
dengan lagu2 kecintaan yang diiringi paluan gendang.

i)  Pendidikan dan Melatih Rohani

Ia merupakan bahan-bahan utama bagi pencinta akhlak, juga sebagai pokok utama dalam ilmu jiwa. Tidak keterlaluan jika diibaratkan ilmu tasauf adalah guru besar dari sekelian ilmu jiwa yang ada dalam dunia ini. Orang-orang sufi itulah yang terus-menerus pakar dalam usaha mendalami segala hal berkaitan dengan ilmu jiwa.

Ahli sufi mencari segala lapangannya, mengharungi segala mata airnya, mereka renangi sekelian lautannya dan mereka ukur pula akan kedalamannya. Mereka menyerahkan diri seluruhnya untuk tujuan itu, dengan nilai yang tiada tolok bandingnya dengan apa jua pekerjaan lain? Mereka selidiki kemudian ikuti segala kemahuan ilmu tasauf, dengan memerhatikan segala serangan dan kemahuannya.

Biasanya, setiap mereka yang telah menjadi ahli sufi akan tenggelam seluruhnya dalam lautan itu hingga ke akhir hayatnya, dan akhirnya sampailah mereka kepada kasyaf jiwa semesta - apabila mereka telah mendapat hubungan langsung yang erat dengan Allah swt yang menjadikan semesta alam ini dengan segala kebaikan, kerapian dan kesempurnaan.

Dalam tasauf, ilmu jiwa itu diberikan penambahan yang menguatkannya tingkat demi tingkat. Ia diambil daripada al-Quran dan hadis, kemudian dilatih beribadat setiap waktu dan bertambahlah nilainya, banyak jamnya kemudian semakin membulatkan hati akan ibadahnya itu sehingga mencapai ke-4 dasar tasauf yang telah disebutkan; beroleh cahaya dari Allah; beroleh isyraq (sorotan atau pancaran) dari Allah; beroleh ilham dari Allah; dan beroleh limpahan-limpahan Ilahi.

Ilmu tasauf sama sekali tidak membenarkan dan tidak mengenal erti bertengkar, bermusuhan, berlumba-lumba mencari gelaran, pangkat besar dsb. Malah jiwa orang sufi tidak mengenal dengki, tidak kenal erti marah, tiada permusuhan, dan tidak mengenal buruk akhlak.

ii)  Empat Tingkat Perkembangan Tasauf

Ia bahagian ibadat, bahagian limpahan dan bahagian mahabbah. Ia adalah syarat utama buat seseorang masuk dan mula merasainya. Ada 2 syarat - mempunyai pengetahuan yang tinggi terhadap al-Quran dan sunah Nabi saw. Kedua-duanya itulah yang dinamakan tariqat atau jalan tasauf yang mesti ditempuh oeh setiap pencinta dan penggemarnya.

Kedua-dua pengetahuan yang tinggi ini mesti ditempuhi dengan 4 marhalah - perjalanan (jarak yang jauh!).

a)  Marhalah amal zahir

Ia bermaksud bahawa seseorang itu perlu melakukan segala amalan fardhu dan harus ada sebahagian solat sunat dan lain-lain ibadat zikir yang perlu dilakukan tetap pada waktunya. Ia disebabkan Nabi sendiri melakukannya secara tetap - sebagai contoh ikutan. Contoh, Nabi tetap melakukan solat witir 11 rakaat setiap malam, kemudian membawa bersama isteri baginda - selalunya pada rakaat penutupnya.

Andainya baginda berhalangan, esok paginya baginda gantikan dengan sempurna - kerana apabila siang, sudah tiada witirnya lagi. Demikian dengan solat sunat yang lain, solat dhuha 8 rakaat yang sempurna ruku' dan sujudnya. Malah ketika di medan perang atau ketika dalam perjalanan baginda tetap memelihara solat dhuha itu walaupun ketika sambil berjalan (ia diharuskan).

Kemudian ketika memasuki tanah haram Mekah pada 17 Ramadhan tahun 8Hijriah, baginda berusaha memastikan tiada pertumpahan darah yang berlaku di tanah haram yang mulia itu melalui muslihat perang dan usaha diplomatik. Biarpun terjadi juga pertempuran, tetapi ia bukan secara langsung di bawah pimpinan baginda. Pagi-pagi lagi baginda masuk sambil menunggang unta dengan tunduk - bukan cara bermegah sebagai orang yang menang perang.

Apabila masuk, baginda tidak terus masuk ke Mesjidil-haram apabila di sana orang-orang Quraisy ramai berlindung - sebagai jaminan keselamatan. Baginda terus ke rumah Ummu Haani, puteri Abu Talib - iaitu satu-satunya sahaja rumah kaum kerabat baginda yang masih tinggal. Baginda masuk ke situ terus melakukan solat sunat dhuha dengan ruku' dan sujud yang sempurna - sekadar bacaannya disederhanakan.

Malah baginda masuk ke Mekah dengan menunggang unta sambil menundukkan kepala, tanda syukur yang tidak terkira - bukan dengan bermegah apabila mencapai kemenangan. Ia sebagai tanda yang kemenangan itu tidak dicemari 'kekotoran' biar ia kekal berpanjangan - hingga ke hari ini. Jika Nabi saw menetapi solat sunat dan mengqadhanya apabila keuzuran, maka bagi setiap pencinta dan murid tasauf harus mencontohinya.

Jika seseorang itu hanya melakukan solat fardhu sahaja pada setiap waktu, tanpa solat sunat yang sepatutnya, kemudian terus berzikir dengan jumlah-jumlah tertentu maka ia belum dikira sebagai telah menempuh satu marhalah, iaitu tingkat perkembangan pertama daripada tariqat sufi ini kemudian melompat ke tingkat perkembangan yang lain.

Selain daripada ibadat yang wajib dan sunat secara menetapinya, ada lagi syarat lain, iaitu dengan memalingkan diri dari segala perhiasan dunia, daripada tipu-daya dunia, kemudian melakukan zuhud terhadap syahwat dunia. Setelah melakukan tugas negatif ini seseorang itu harus melakukan perkara positif buat penyempurnaan diri dengan cara bersendiri, berkhalwat serta jangan asyik berteman dan berkawan.

Dalam keadaan menyendiri itu, seseorang itu harus menetapi zikir dan memuji-muji Allah dengan kalimah Laa ilaa ha illallah sebanyak mungkin. Malah pada setiap masa jumlahnya terus dinaikkan jadi semakin banyak. Juga hendaklah membaca tasbih dan tahmid (Subhanallah wal hamdulillah walaa ilaaha illallahu wallahu akbar) dan selawat ke atas Nabi saw, ahli keluarga dan sahabat baginda sekelian.

Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah-il 'aziim:
elok diamalkan selepas Jumaat 70x

Ini baru dinamakan marhalah yang pertama.

Bersambung...
0 Responses