Elias Hj Idris
Oleh: Abdul Khalil

Berdasarkan kaedah al-istiqra’, Wahhabi boleh dilihat dari lima perspektif, iaitu fiqh, aqidah, tasawwuf dan tarikat, sejarah dan keselamatan negara.

1). Mereka yang melihat Wahhabi dari perspektif fiqh (e.g. qunut, air musta’mal, kaifiyyat tayammum, dll) sering menyatakan bahawa Wahhabi itu sekadar isu furu’ (cabang), jadi tidak perlu diperbesarkan, ia cuma isu remeh-temeh dsb. Mereka terlupa bahawa Wahhabi juga banyak menolak hukum-hukum fiqh yang telah menjadi ijma’ (e.g. wajib qadha’ solat yang sengaja ditinggalkan, talaq tiga dalam satu majlis jatuh tiga, hukum mengikut mazhab muktabar, dll).

Mereka juga terlupa bahawa Wahhabi banyak 'mengharamkan segala yang halal' dalam ibadat. Bahkan Wahhabi banyak mengkafirkan orang lain dalam isu furu’ sehingga mencaci hukum ahkam dan mazhab yang disusun oleh para ulama’ dan awliya, dll. Mereka yang melihat Wahhabi sebagai isu furu’ fiqh biasanya sering berkata: “Tak perlulah kita kecoh-kecoh, ini isu furu’ jer, tak usah gaduh….”.

Sebenarnya orang seperti ini tidak mengenali Wahhabi sepenuhnya.

2). Ada juga yang melihat Wahhabi dari perspektif sejarah semata-mata. Mereka mengakui bahawa Wahhabi ada kaitan dengan kerajaan British dalam menjatuhkan kerajaan Turki Bani Uthmaniyyah. Namun begitu, mereka berkata: “Ini isu lama. Tak guna bincang pada hari ini. Benda dah berlalu.” Orang seperti ini juga memandang isu Wahhabi dengan pandangan sebelah mata. Hakikatnya mereka tidak dapat mengenal perkembangan Wahhabi dan fahamannya. Mereka tidak sedar bahawa Wahhabi telah memusnahkan begitu banyak kesan sejarah Islam di semenanjung tanah Arab.

3). Kita mula mengenali Wahhabi dari perspektif aqidah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan ayat-ayat mutashabihat. Mereka yang melihat Wahhabi dari perspektif aqidah (e.g. sifat-sifat Allah, ayat-ayat mutashabihat, af’al al-ibad, kewajipan menghormati Rasulullah SAW, kaedah takfir, menolak ijma’, mempertikaikan karomah dan konsep barakah, dll) biasanya kurang bertolak-ansur dengan isu Wahhabi.

Bahkan, ramai para ulama’ yang menentang Wahhabi lantas memberi penekanan kepada aspek ini. Ini sebenarnya adalah “titik-titik” pertelingkahan dan perbezaan yang besar di antara Wahhabi dan Ahli Sunnah wal Jama’ah. Namun begitu, ramai juga para ilmuan agama yang tidak dapat memahami “titik-titik” ini.

4). Keseriusan isu Wahhabi ini juga dapat dilihat daripada perspektif tasawwuf dan tarikat. Golongan Wahhabi sangat membenci golongan sufi. Bahkan mereka begitu benci dengan istilah tasawwuf. Golongan Wahhabi sering mengkafirkan, bahkan ada yang membunuh golongan ahli sufi dan tarikat yang muktabar. Banyak amalan-amalan tasawwuf yang ditentang dan dikafirkan oleh golongan Wahhabi seperti zikir berjemaah, zikir ism al-dhat – Allah, Allah, penggunaan tasbih, tahlil, hadiah pahala dan banyak isu-isu lain. Golongan Wahhabi terlupa sebenarnya mereka memusuhi ramai para wali Allah yang besar-besar apabila mereka memusuhi ulama’ tasawwuf dan tarikat. Mereka yang menilai Wahhabi daripada isu tasawwuf dan tarikat akan dapat memahami keseriusan isu Wahhabi ini.

5). Ada juga yang mula mengenali isu Wahhabi daripada perspektif keselamatan negara. Pihak berkuasa kerajaan pada kebiasaannya mula mengenal fahaman Wahhabi hasil daripada kajian mereka ke atas golongan berfahaman ekstrim yang ditahan. Hampir kesemua yang ditahan mempunyai latar belakang Wahhabi yang tegar. Mereka menyanjung tokoh-tokoh Wahhabi dan membaca buku-buku mereka serta mudah mengkafirkan umat Islam yang lain dan menghalalkan darah mereka kerana berpegang dengan kaedah takfir fahaman Wahhabi. Isu ini pernah diperkatakan di parlimen Indonesia. Oleh sebab itu, ramai pegawai di bahagian keselamatan negara yang memahami keseriusan isu ini.
 

Oleh itu wahai umat Islam, lihatlah isu Wahhabi ini daripada kelima-lima perspektif ini, pasti kita akan dapat memahami keseriusan para ulama’ dalam menilai fahaman dan gerakan Wahhabi. Dan janganlah kita menjadi seperti “Empat Orang Buta dengan Seekor Gajah”!
0 Responses