Elias Hj Idris


15.  "Di antara bukti yang menunjukkan adanya keperkasaan Allah swt yang luar biasa adalah yang dapat menghijab engkau daripada melihat kepadaNya dengan hijab yang tidak ada wujudnya di sisi Allah swt."

16.  "Bagaimana disangka Allah swt dapat dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang menzahirkan segala sesuatu." 

17.  "Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang tampak zahir pada segala sesuatu."
18.  "Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang terlihat dalam tiap sesuatu?"

19.  "Sesuatu yang bagaimana akan dapat ditutup oleh sesuatu padahal Dia yang tampak pada tiap segala sesuatu. Bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang ada zahir sebelum ada sesuatu?"

20.  "Bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang lebih nyata dari segala sesuatu?"

21.  "Bagiamana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal Dia Yang Esa, tidak ada di sampingNya sesuatu apa pun?"
22.  Bagaimana akan dapat dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang lebih dekat kepada kamu dari segala sesuatu?"

23.  "Bagiaman mungkin akan dihijab oleh sesuatu andainya tidak ada Allah swt nescaya tidak ada segala sesuatu?"

24.  "Alangkah ajaibnya bagaimana nampak wujud di dalam Adam (yang tidak wujud) atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang rosak binasa itu di samping yang bersifat kekal?"Huraiannya...

Alam ini kesemuanya adalah gelap gelita sedang yang meneranginya adalah kerana nampak Wujud Allah s.w.t padanya.

Pada hakikatnya alam ini tidak wujud, Allah s.w.t jua yang wujud.
Tetapi apa yang terlihat kepada kita adalah alam semata-mata sedangkan Allah s.w.t yang lebih nyata menjadi terlindung daripada pandangan kita. Allah s.w.t yang menzahirkan segala sesuatu, bagaimana sesuatu itu pula menghijabkan-Nya. Allah s.w.t yang tampak nyata pada segala sesuatu, bagaimana pula Dia terlindung. Allah s.w.t adalah Maha Esa, tiada sesuatu beserta-Nya, bagaimana pula Dia dihijab oleh sesuatu yang tidak wujud di samping-Nya.

Hati akan hanya diisi dengan iman (percaya) atau ragu-ragu. Jika Nur Ilahi menyinari hati maka mata hati akan melihat dengan iman.

Seandainya pandangan mata hati tidak bersuluhkan Nur Ilahi maka apa yang dipandangnya akan membawa keraguan dalam bentuk pertanyaan ‘bagaimana’.

Pertanyaan ‘bagaimana’ itu merupakan ujian tentang Allah s.w.t. Ia boleh memberi rangsangan untuk menambahkan pengetahuan tentang Tuhan.

Jika tidak dikawal ia akan mendorong kepada perbahasan yang tidak ada penyelesaian kerana bidang ilmu sangat luas, tidak mungkin habis untuk diterokai.

Jika kita ikuti perbahasan ilmu, kita akan mati dahulu sebelum sempat mendapat jawapan penghabisan.

Oleh itu letakkan garisan penamat kepada ilmu dan masuklah ke dalam iman. Iman menghilangkan keraguan dan tidak perlu bersandar kepada bukti dan dalil-dalil.
Pengalaman hakikat akan menghapuskan pertanyaan ‘bagaimana’.

Apabila keraguan datang, ia akan disambut dengan jawapan, “Dengan Dia aku mengenal sifat-Nya, bukan dengan sifat-Nya aku mengenal Dia. Dengan Dia aku mengenal ilmu pengetahuan, bukan dengan ilmu pengetahuan aku mengenal Dia. Dengan Dia aku mengenal makrifat bukan dengan makrifat aku mengenal Dia”.

Apabila hati sudah diisi dengan iman, pertanyaan ‘bagaimana’ akan menguatkan keinginan untuk mencungkil Rahsia Ilahi yang menyelubungi alam maya ini.

Jika dia tidak mampu memahami sesuatu tentang Rahsia Ilahi itu maka dia akan tunduk dan mengakui dengan kerendahan hatinya bahawa benteng keteguhan Allah s.w.t tidak mampu dipecahkan oleh makhluk-Nya.
0 Responses