Elias Hj Idris
Hashim Othman Al-Maranji https://m.facebook.com/story.php...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh:  Hashim Al-Maranji

Jom kita amati ayat 60-62 Surah Al Ahzab (33). Ayat Allah merentas zaman sehingga kiamat. 3 sifat yang ada pada manusia sepanjang zaman boleh mewakili satu golongan atau 3 golongan secara berasingan...

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا (62) }

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang-orang mukmin, "Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan khabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), nescaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu) dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah."

Allah swt memerintahkan kepada Rasul-Nya agar memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman, khususnya isteri-isteri beliau dan anak-anak perempuannya — mengingat kemuliaan yang mereka miliki sebagai ahli bait Rasulullah Saw.— hendaknyalah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka berbeza dengan kaum wanita Jahiliah dan budak-budak wanita.

Jilbab ertinya kain yang dipakai di atas kerudung, menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakha'i, dan Ata Al-Khurrasani serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Dan kalau sekarang sama kedudukannya dengan kain sarung. Al-Jauhari mengatakan bahawa jilbab adalah kain penutup.

Seorang wanita Huzail mengatakan dalam bait syairnya ketika menangisi seseorang yang terbunuh:
تَمْشي النُّسور إِلَيْهِ وَهْيَ لاهيةٌ ... مَشْيَ العَذَارى عَلَيْهِنَّ الجَلابيبُ

"Burung-burung helang berjalan menuju ke arahnya dengan langkah-langkah yang acuh, sebagaimana jalannya para perawan yang memakai kain jilbab".
Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahawa Allah memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman apabila mereka keluar rumah untuk suatu keperluan, hendaklah mereka menutupi wajah mereka dimulai dari kepala mereka dengan kain jilbab dan hanya diperbolehkan menampakkan sebelah matanya sahaja.

Muhammad ibnu Sirin mengatakan bahawa ia pernah bertanya kepada Ubaidah As-Salmani tentang makna firman Allah Swt.: "Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." (Al-Ahzab: 59) Maka Ubaidah As-Salmani menutupi wajah dan mukanya, serta menampakkan mata kirinya (yakni memperagakannya).

Ikrimah mengatakan, hendaknya seorang wanita menutupi bahagian lehernya yang kelihatan dengan menurunkan jilbabnya untuk menutupinya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Az-Zahrani tentang catatan yang dikirim oleh Abdur Razzaq kepadanya, bahawa telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ibnu Khaisam, dari Safiyyah binti Syaibah, dari Ummu Salamah yang menceritakan bahawa ketika ayat ini diturunkan, iaitu firman-Nya: " Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." (Al-Ahzab: 59) Maka kaum wanita Ansar keluar seakan-akan di atas kepala masing-masing dari mereka ada burung gagaknya kerana sikap mereka yang tenang, sedangkan mereka memakai pakaian yang berwarna hitam.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Saleh, telah menceritakan kepadaku Al-Lais, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Yazid yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Az-Zuhri, "Apakah budak perempuan diharuskan memakai kerudung, baik dia telah bersuami atau pun belum?" Az-Zuhri menjawab, "Jika ia telah kahwin diharuskan memakai kerudung, dan dilarang baginya memakai jilbab, kerana makruh baginya menyerupakan diri dengan wanita-wanita merdeka yang memelihara kehormatannya."

Allah Swt. telah berfirman:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}
"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, "Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (Al-Ahzab: 59)

Telah diriwayatkan dari Sufyan As-Sauri. Ia pernah mengatakan bahawa tidak mengapa melihat perhiasan kaum wanita kafir zimmi. Dan sesungguhnya hal tersebut dilarang hanyalah kerana dikhuatiri menimbulkan fitnah, bukan kerana mereka wanita yang terhormat.
Sufyan mengatakan demikian dengan berdalilkan firman Allah swt.:
{وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ}
"Dan isteri-isteri orang mukmin". (Al-Ahzab: 59)

************
 Firman Allah Swt.:
{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}
"Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu." (Al-Ahzab: 59)

Yakni apabila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka dapat dikenal sebagai wanita-wanita yang merdeka, bukan budak, bukan pula wanita tanpa susila.

As-Saddi telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, "Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu". (Al-Ahzab: 59)

Bahawa dahulu kaum lelaki yang fasik dari kalangan penduduk Madinah gemar keluar di malam hari bila mana hari telah gelap. Mereka melepak di jalan-jalan Madinah dan suka mengganggu wanita yang keluar malam. Saat itu rumah penduduk Madinah kecil-kecil. Bila hari telah malam, kaum wanita yang hendak menunaikan hajatnya keluar, dan hal ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang fasik untuk mengganggunya. Tetapi apabila mereka melihat wanita yang keluar itu memakai jilbab, maka mereka berkata kepada teman-temannya, "Ini adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu." Dan apabila mereka melihat wanita yang tidak memakai jilbab, maka mereka berkata, "Ini adalah budak," lalu mereka mengganggunya.

Mujahid mengatakan bahawa makna ayat ialah hendaklah mereka memakai jilbab agar dikenal bahawa mereka adalah wanita-wanita merdeka, sehingga tidak ada seorang fasik pun yang mengganggunya atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadapnya.

************
Firman Allah Swt.:
{وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}
"Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 59)

Yakni terhadap dosa-dosa yang telah lalu di masa jahiliah, mengingat mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang etika ini.

Kemudian Allah Swt. berfirman, mengancam orang-orang munafik, iaitu mereka yang menampakkan keimanannya, sedangkan di dalam batin mereka menyimpan kekufuran:
{وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ}
"Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya". (Al-Ahzab: 60)

Menurut Ikrimah dan lain-lainnya, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah para penzina.
{وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ}
"Dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong di Madinah." (Al-Ahzab: 60)

Iaitu orang-orang yang mengatakan kepada Nabi dan kaum muslim, bahawa musuh dalam jumlah yang sangat besar akan datang menyerang dan sebentar lagi akan terjadi perang dahsyat, padahal berita itu dusta dan rekaan semata. Jika mereka tidak mahu berhenti dari melakukan perbuatan-perbuatan tersebut (mengganggu Nabi saw dan menyakitinya) dan tidak mahu kembali ke jalan yang benar,
{لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ}
"Nescaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka. (Al-Ahzab: 60)

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahawa makna yang dimaksud ialah Kami benar-benar akan menjadikanmu berkuasa atas mereka. Menurut Qatadah, sesungguhnya Kami akan perintahkan kamu untuk memerangi mereka. As-Saddi mengatakan bahawa sesungguhnya Kami memberikan pelajaran kepada mereka melaluimu.
{ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا} أَيْ: فِي الْمَدِينَةِ {إِلا قَلِيلا * مَلْعُونِينَ}
"Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat". (Al-Ahzab: 60-61)

Lafaz mal’unina berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan bagi mereka. Yakni masa tinggal mereka di Madinah sebentar lagi kerana dalam waktu yang dekat mereka akan diusir darinya dalam keadaan terlaknat, iaitu dijauhkan dari rahmat Allah.
{أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا}
"Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap." (Al-Ahzab-61)

Maksudnya, di mana pun mereka ditemukan, mereka ditangkap kerana hina dan jumlah mereka sedikit.
{وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا}
"Dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya". (Al-Ahzab: 61)

Kemudian Allah Swt. berfirman:
{سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ}
"Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu). (Al-Ahzab: 62)

Demikianlah ketetapan Allah terhadap orang-orang munafik. Apabila mereka tetap bersikap keras dengan kemunafikan dan kekafirannya serta tidak mau menghentikan perbuatannya, lalu kembali ke jalan yang benar, orang-orang yang beriman akan menguasai mereka dan mengalahkan mereka.
{وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا}
"Dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah." (Al-Ahzab: 62)

Yakni ketetapan Allah dalam hal ini tidak dapat diganti dan tidak pula dapat diubah.

0 Responses