Elias Hj Idris
Oleh: jaketkulit (TKO)

Martabat Tujuh 


                                                  Avatar 'ikanlepu' (TKO)

1.1 Alam Ahdah

Pada memperkatakan Alam Qaibull-Quyyub, iaitu pada martabat 'ahdah' di mana belum ada sifat, belum ada ada asma', belum ada afa'al dan belum ada apa-apa lagi, iaitu pada martabat 'La Takyin', Zat Ul-Haki telah menegaskan untuk memperkenalkan Diri-Nya dan untuk diberi tanggungjawab ini kepada manusia dan ditajallikan-Nya Diri-Nya dari satu peringkat ke peringkat sampai zahirnya manusia berbadan rohani dan jasmani.

Adapun martabat 'ahdah' ini terkandung di dalam surah al-Ikhlas pada ayat pertama, iaitu (QulhuwallahuAhad), iaitu 'sa' pada Zat semata-mata dan inilah yang dinamakan Martabat Zat.

Pada martabat ini diri Empunya Diri (Zat Ul-Haki) Tuhan Rabbul-Jalal adalah dengan dia semata-mata, iaitu dinamakan juga Diri Sendiri.

Tidak ada permulaan dan tiada akhirnya, iaitu 'wujud hakiki lagi qodim'.

Pada masa ini tidak sifat, tidak asma dan tidak afa'al dan tiada apa-apa pun kecuali Zat Mutlak semata-mata maka berdirilah Zat itu dengan Dia semata-mata dalam keadaan ini dinamakan 'Ainul Kaffur' dan diri zat dinamakan 'ahdah' jua atau dinamakan 'Kunnah Zat' (Kunhi Zat).

1.2 Alam Wadah 

Alam Wahdah merupakan peringkat kedua dalam proses pentajalliannya diri Empunya Diri telah mentajallikan diri ke suatu martabat sifat, iaitu 'La Tak Yin Sani' - sabit nyata yang pertama atau disebut juga martabat noktah mutlak, iaitu ada permulaannya.

Martabat ini dinamakan martabat noktah mutlak atau dipanggil juga 'Sifat Muhammadiah'.

Juga pada menyatakan martabat ini dinamakan martabat 'wahdah' yang terkandung ia pada ayat 'Allahus-Shomad', iaitu tempatnya Zat Allah tiada terselindung sedikit pun meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi.

Pada peringkat ini Zat Allah Taala mulai bersifat. SifatNya itu adalah sifat batin jauh dari Nyata dan boleh diumpamakan seperti sepohon pokok besar subur yang masih di dalam keadaan sifat biji, tetapi ia telah wujud, tidak nyata, tetapi nyata sebab itulah ia dinamakan Sabit Nyata Pertama, martabat 'La Takyin Awwal', iaitu keadaan nyata tetapi tidak nyata (wujud pada Allah) tetapi tidak zahir.

Maka pada peringkat ini tuan Empunya Diri tidak lagi beras'ma dan di peringkat ini terkumpul Zat Mutlak dan Sifat Batin. Maka di saat ini tidaklah berbau, belum ada rasa, belum nyata di dalam nyata, iaitu di dalam keadaan apa yang dikenali 'Roh Addhafi'.

Pada peringkat ini sebenarnya pada 'Hakiki Sifat' (Kesempurnaan Sifat) Zat Ul-Haki yang ditajallikannya itu telah sempurna cukup lengkap segala-gala. Ia terhimpun dan tersembunyi di samping telah zahir pada hakikinya.

1.3 Alam Wahdiah

Pada peringkat ketiga setelah tajalli akan dirinya pada peringkat "La takyin Awal", maka Empunya Diri kepada Diri rahsia manusia ini, mentajallikan pula diri-Nya ke satu martabat as'ma yakni pada martabat segala Nama dan dinamakan martabat (Muhammad Munfasal), iaitu keadaan terhimpun lagi bercerai-cerai atau di namakan "Hakikat Insan."

Martabat ini terkandung ia di dalam "Lam yalidd" iaitu Sifat Khodim lagi Baqa, tatkala menilik wujud Allah. Pada martabat ini keadaan tubuh diri rahsia pada masa ini telah terhimpun pada hakikinya Zat, Sifat Batin dan Asma Batin.

Apa yang dikatakan berhimpun lagi bercerai-cerai kerana pada peringkat ini sudah dapat ditentukan bangsa masing-masing, tetapi pada masa ini ia belum terzahir lagi di dalam ilmu Allah swt, iaitu dalam keadaan "Ainul Sabithaah" (A'yan sabithah). Ertinya sesuatu keadaan yang tetap dalam rahsia Allah, belum terzahir malah untuk mencium baunya pun belum dapat lagi.

Ini dinamakan juga martabat wujud Ardhofi dan martabat wujud am kerana wujud di dalam sekelian bangsa dan wujudnya bersandarkan Zat Allah dan Ilmu Allah.

Pada peringkat ini juga telah terbentuk diri rahsia Allah swt dalam hakiki dalam batin, iaitu bolehlah dikatakan juga roh di dalam roh - pada menyatakan Nyata tetapi Tetap Tidak Nyata.

1.4 Alam Roh 

Pada peringkat keempat di dalam Empunya Diri, Dia menyatakan, mengolahkan diri-Nya untuk membentuk satu batang tubuh halus yang dinamakan roh.

Jadi pada peringkat ini ia dinamakan Martabat Roh pada Alam Roh. Tubuh ini merupakan tubuh batin hakiki manusia di mana batin ini sudah nyata Zatnya, Sifatnya dan Afa'alnya.

Ia menjadi sempurna, cukup lengkap seluruh anggota batinnya, tida cacat, tiada cela dan keadaan ini dinamakan (Alam Khorijah), iaitu nyata lagi zahir pada hakiki daripada Ilmu Allah.

Tubuh ini dinamakan Jisim Latif, iaitu satu batang tubuh yang liut lagi halus. Ia tidak akan mengalami cacat-cela dan tidak mengalami suka, duka, sakit, menangis, asyik dan hancur binasa dan inilah yang dinamakan 'KholidTullah'.

Pada martabat ini terkandung ia di dalam "Walam Yalidd". Dan berdirilah ia dengan diri tajalli Allah dan hiduplah ia buat selama-lamanya. Inilah yang dinamakan keadaan Tubuh Hakikat Insan yang mempunyai awal tiada kesudahannya, dialah yang sebenarnyanya dinamakan Diri Nyata Hakiki Rahsia Allah dalam Diri Manusia.

1.5 Alam Misal 

Alam Misal adalah peringkat kelima dalam proses pentajallian Empunya Diri dalam menyatakan rahsia diri-Nya untuk ditanggung oleh manusia.

Untuk menyatakan dirinya Allah swt terus menyatakan diri-Nya melalui diri rahsia-Nya secara lebih nyata dengan membawa diri rahsia-Nya untuk dikandung pula oleh bapa, iaitu dinamakan Alam Misal.

Untuk menjelaskan lagi Alam Misal ini adalah di mana unsur rohani, iaitu diri rahsia Allah belum bercantum dengan badan kebendaan. Alam misal jenis ini berada di Alam Malakut.

Ia merupakan peralihan daripada alam Arwah (alam Roh) menuju ke alam Nasut maka itu dinamakan Alam Misal di mana proses peryataan ini, pengwujudan Allah swt pada martabat ini belum zahir, tetapi Nyata dalam tidak Nyata.

Diri rahsia Allah pada martabat Wujud Allah ini mulai ditajallikan kepada ubun-ubun bapa, iaitu permidahan dari alam Roh ke alam Bapa (misal).

Alam Misal ini terkandung ia di dalam "Walam yakullahu" dalam surah Al-Ikhlas, iaitu dalam keadaan tidak boleh dibagaikan.

Dan seterusnya menjadi "Di", "Wadi", "Mani" yang kemudiannya disalurkan ke satu tempat yang bersekutu di antara diri rahsia batin (roh) dengan diri kasar Hakiki di dalam tempat yang dinamakan rahim ibu.

Maka terbentuklah apa yang di katakan "Maknikam" ketika berlakunya persetubuhan di antara laki-laki dengan perempuan (ibu dan bapa).

Perlu diingat tubuh rahsia pada masa ini tetap hidup sebagaimana awalnya, tetapi di dalam keadaan rupa yang elok dan tidak binasa dan belum lagi terzahir. Dan ia tetap hidup tidak mengenal ia akan mati.

1.6 Alam Ijsan 

Pada peringkat keenam, selepas sahaja rahsia diri Allah pada Alam Misal yang dikandung oleh bapa , maka berpindah pula diri rahsia ini melalui "mani" bapa ke dalam rahim ibu dan inilah dinamakan Alam Ijsan.

Pada martabat ini dinamakan ia pada martabat "Inssanul-Kamil", iaitu batang diri rahsia Allah telahpun di'Kamil'kan dengan kata diri manusia, dan akhirnya ia menjadi "Kamilul-Kamil".

Iaitu menjadi satu pada zahirnya kedua-dua badan rohani dan jasmani. Kemudian lahirlah seorang insan melalui faraj ibu dan sesungguhnya martabat kanak-kanak yang baru dilahirkan itu adalah yang paling suci yang dinamakan "Insanul-Kamil".

Pada martabat ini terkandung ia di dalam "Kuffuan", iaitu bersekutu dalam keadaan "Kamilul-Kamil" dan nyawa pun dimasukkan ke dalam tubuh manusia.

Selepas cukup tempoh dan ketikanya maka diri rahsia Allah swt yang menjadi "Kamilul-Kamil" itu dilahirkan dari perut ibunya, maka di saat itu sampailah ia ke martabat Alam Insan.

1.7 Alam Insan

Pada alam ketujuh, iaitu alam Insan ini terkandung ia di dalam "Ahad", iaitu sa (satu). Di dalam keadaan ini, maka berkumpullah seluruh proses pengwujudan dan peryataan diri rahsia Allah swt di dalam tubuh badan insan yang mulai bernafas dan dilahirkan ke alam maya yang fana ini.

Maka pada alam Insan ini dapatlah dikatakan satu alam yang mengumpul seluruh proses pentajallian diri rahsia Allah dan pengumpulan seluruh alam yang ditempuhi dari satu peringkat ke satu peringkat dan dari satu martabat ke satu martabat.

Oleh kerana ia merupakan satu perkumpulan seluruh alam - alam lain, maka mulai alam maya yang fana ini, bermulalah tugas manusia untuk menggembalikan balik diri rahsia Allah itu kepada Tuan Empunya Diri dan proses penyerahan kembali rahsia Allah ini hendaklah bermula dari alam maya ini lantaran itu persiapan untuk balik kembali ke asalnya mula kembalimu semula hendaklah disegerakan tanpa berlengah-lengah lagi.
3 Responses
 1. Anonymous Says:

  God sits at His drawing board and then
  He creates Adam in His own images....


 2. Anonymous Says:

  Firman Allah dlm AlQuran : " Dan Dialah yg menciptakan
  Langit dan Bumi dlm enam (6) masa dan Singgahsana-Nya
  diatas air, agar Dia menguji siapakah diantara kamu yg
  lebeh baik amalannya" - (Hud : 7).

  The 7th level or the last journey is "Oneness With God".


 3. Terima kasih atas pencerahan, tuan.