Elias Hj Idris
Hak perlindungan dalam Islam - memakai hijab

Hukuman hudud, qisas, diyat dan ta`zir diperuntukkan dalam qanun jinayah syar`iyyah bertujuan untuk menjaga prinsip perundangan Islam yang tertakluk di bawahnya lima perkara;

a)  Menjaga agama, iaitu menjaga aqidah orang-orang Islam supaya tidak terpesong dari aqidah yang sebenar dan tidak menjadi murtad. Orang yang murtad akan disuruh bertaubat terlebih dahulu dan sekiranya dia enggan bertaubat maka hukuman bunuh wajib dikenakan ke atas mereka. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Sesiapa yang menukar agamanya (murtad), maka bunuhlah dia." -  Riwayat Bukhari

b)  Menjaga nyawa, iaitu menjaga jiwa seseorang daripada dibunuh termasuklah menjaga anggota tubuh badan seseorang daripada dicederakan atau dirosakkan. Sesiapa yang membunuh manusia atau mencederakan anggota tubuh badan mereka itu dengan sengaja wajib dijatuhkan hukuman qisas atau diyat sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan di dalam hukum qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran supaya kamu bertaqwa." -  Surah Al-Baqarah, 2:179

c)  Menjaga akal fikiran, iaitu memelihara akal fikiran manusia daripada kerosakan yang berpunca daripada minum arak atau minum-minuman yang memabukkan. Mereka yang meminum arak wajib dijatuhkan hukuman sebat tidak lebih dari lapan puluh kali sebat sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Saiyidina Ali di dalam sebuah hadith yang bermaksud:

"Rasulullah s.a.w. telah menyebat orang yang minum arak sebanyak empat puluh kali sebat, dan Saiyidina Abu Bakar telah menyebat empat puluh kali sebat juga, dan Saiyidina Umar menyebat sebanyak lapan puluh kali .

d)  Menjaga keturunan, iaitu memelihara manusia daripada melakukan perzinaan supaya nasab keturunan, perwalian dan pewarisan anak-anak yang lahir hasil dari persetubuhan haram itu tidak rosak. Orang yang melakukan perzinaan wajib dijatuhkan hukum sebat dan rejam sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. dalam hadith baginda yang diriwayatkan daripada `Ubadah bin As-Somit r.a. yang bermaksud:

"Ambillah peraturan daripada aku, ambillah peraturan daripada aku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka. Perawan dengan jejaka yang berzina hukumannya disebat sebanyak seratus kali sebat, dan dibuang negeri selama setahun. Dan janda dengan janda yang berzina hukumannya disebat sebanyak seratus kali sebat dan direjam." -  Riwayat Muslim dan Abu Daud

e)  Menjaga harta-benda, iaitu memelihara harta-benda manusia daripada dicuri atau dirompak dengan menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas pencuri, dan menjatuhkan hukuman mati atau potong tangan dan kaki kedua-duanya sekali atau dibuang negeri ke atas perompak. Hukuman ini tertakluk kepada cara rompakan itu dilakukan sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan orang lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka (hukumannya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." -  Surah Al-Ma'idah: 38

Firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud:

"Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi (melakukan keganasan merampas dan membunuh orang di jalan ) ialah dengan balasan bunuh (kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas), atau dipalang (kalau mereka membunuh dan merampas), atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berselang (kalau mereka merampas sahaja, atau dibuang negeri (kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman awam). Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab siksa yang amat besar." -  Surah Al-Ma'idah: 33Nota:  Ummat Islam yang jahil terperangkap di antara kelesuan ulama' dan kefasikan umara'.


Sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

"Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dengan (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) hamba-hambaNya. Tetapi Allah Ta’ala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim-ulama sehingga apabila tidak tertinggal satu orang alimpun, manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang bodoh, maka tatkala mereka ditanya (tentang masalah agama), lalu mereka akan berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. (Bukhari, Muslim, Tirmizi)

Di mana ulama 'pewaris Nabi yang sebenar!
1 Response
  1. Black Ops Says:

    HUKUM HUDUD.... Antara kata2 Syah Waliyullah fasal pada menyatakan Bab Hukum Hudud : Apabila zahir peringkat2 evolusi kehidupan manusia, maka Hukum Hudud (sempadan) ditentukan oleh Allah kepada kebebasan manusia. Yg dimaksudkan dgn Hukum Hudud itu ialah sesuatu urusan (amar) yg terletak dikemuncak kesempurnaan peringkat evolusi kehidupan manusia, menurut penzahiran. Oleh itu zina dan liwat diharamkan, tetapi selepas nikah yg sah dihalalkan persetubuhan, kerana ini bisa menghindar kebuasan nafsu angkara. Dan lagi tujuannya utk mendapatkan anak yg sah dan juga memelihara hak2 wanita....

    Pembunuhan yg haram tidak dibenarkan, tetapi berperang atau menyerang balas, demi kerana Allah dan menghapuskan dosa maksiat yg membuat kerosakan dimuka bumi ini dibenarkan. Inilah caranya (ta'ayyunat) dibuat bagi setiap perkara. Jika ditanya mengapa pembunuhan itu haram, padahal perbuatan itu mematuhi Asma Allah - AlMumit? Begitu juga perkara2 lain yg dilarang itu adalah penzahiran Asma2 Allah juga. Jawab Syah Waliyullah : Maksod Mumit itu Allah menyediakan penyebab yg membawa kepada kematian. Mumit bukan nama yg kekal dari azali lagi. Pendeknya kejahatan itu hanya terbitan (pertukar-baruan) alam fizikal ini.... Wallahu'alam.....

    (AlKhairul Kathir - terjemahan pokcik Majid Khatib)